/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2007/klimatforum_4707.jpg

Bankerna har en nyckelposition som investerare och måste ta sitt ansvar för klimatfrågan, anser Tonika Hirdman på storbanken ABN Amro.

När ett kolkraftverk är igång vänds opinionen lätt mot de utsläpp som kraftverket orsakar. Inte många tänker på att bankernas utlåning många gånger är en förutsättning för att kraftverk och andra företag med stora utsläpp kan driva sin verksamhet.

– Kapitalet är näringslivets livs-nerv och vår utlåning kan naturligtvis påverka, säger Tonika Hirdman.

Med ett förflutet på Banco fonder sitter hon nu som chef för ABN Amros kontor i Luxemburg. Hon har tidigare ansvarat för ABN Amros arbete med hållbara investeringar.

/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2007/t_hirdman_4707.jpg
Tonika Hirdman. Foto: Fredrik Sandberg/Scanpix.

Stämmer det då inte att banker bara ska tänka på störst avkastning till kunden, i annat fall förlorar de kunder till andra banker?

Jo, men frågan om vilka investeringar som ger bäst avkastning är inte så enkel, anser Tonika Hirdman.

– Bankernas verksamhet förknippas sällan med miljöfrågan. Men man har insett att klimatförändringarna också påverkar bankernas affärer.

– En bank gör ständigt riskanalyser för sin utlåning, men de bygger på historiska data. I dag kan ingen, genom att se till gamla mallar, säga vilken risk det är att till exempel investera i ett nytt kolkraftverk.

– Dessutom kan kravet på avkastning vändas till en fördel. De branscher som satsar inom miljöområdet omsätter i dag stora belopp och de växer ständigt. Man ska inte underskatta att girigheten också kan föra utvecklingen framåt, säger hon.

Fick upp ögonen
För ABN Amros del började engagemanget när organisationen Jordens Vänner protesterade mot bankens utlåning till ett indonesiskt företag.

Debatten slutade med att organisationen engagerades som rådgivare för bankens utlåning. Banken har nu beslutat att investeringar och utlåning senast nästa år ska vara koldioxidneutrala, det vill säga investeringarna ska inte öka utsläppen.
Banken ska också inrätta en kapitalpool, där kunder får avsätta en del av sitt sparande i företag som aktivt arbetar med sin klimatpåverkan.

Men i framtiden behövs ett mer övergripande system, anser Tonika Hirdman. Och där måste politiken in.

– Finansmarknadens medvetenhet har ökat, men banksektorn måste kunna vara långsiktig stabil. Det behövs tydliga politiska regler och lagar, lika för alla, säger hon.

Hon anser inte att det är att skjuta ifrån sig problemet.

– Investeringarna i förnyelsebara energikällor står i dag trots allt bara för tio procent av sektorns investeringar. Därför behövs i slutänden ändå politiska beslut, säger hon.

FAKTA: Det började i USA
Jordens Vänner är en internationell miljöorganisation som grundades i USA 1969. Den finns i ett 40-tal länder. Den svenska grenen startades 1972 och har senare slagits ihop med Miljöförbundet.