Byggnads har skrivit under två olika avtal för bemanningsföretag. Det får arbetsgivarna att ifrågasätta löneprinciperna i det bemanningsavtal som alla LO-förbund omfattas av.

– Det är förvånande och olyckligt att Byggnads har två olika avtal för samma verksamhet, säger Håkan Löfgren på LO.

Han sköter LO-förbundens gemensamma förhandlingar om bemanningsavtalet med arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen, och oroar sig för vad Byggnads två avtal ska betyda för sammanhållningen mellan förbunden. Alla LO-förbund har exakt lika­dana bemanningsavtal med arbets­givarna i Bemanningsföretagen. En grund är att inhyrda ska betalas med genomsnittet på den arbetsplats de jobbar på.

Tonar ner
Men sedan i våras har Byggnads ett eget avtal för uthyrningsverksamhet med Sveriges Byggindustrier. I detta är det lättare att visstidsanställa, och på arbetsplatser där tidlön tillämpas får de inhyrda inte arbetsplatsens genomsnittslön. Bemanningsföretagens förhandlare Gunnar Järsjö vill inte göra någon stor sak av detta, men han säger också att det kan bli rörigt.

– Det här ifrågasätter trovärdigheten i bemanningsavtalets löneprincip. Vi kanske ska se över den, men vi får först se vart det hela tar vägen, säger han.

Gunnar Järsjö pekar på att situationen skulle kunna bli konstig om två företag kämpar om samma uppdrag – och de båda lever efter olika regler.

Vill bara ha ett avtal
För Byggnads del har det nya uthyrningsavtalet sin bakgrund i en rättstvist med två bemanningsföretag i byggbranschen. I stället för att låta Arbetsdomstolen lösa frågan slöt Byggnads och Sveriges Byggindustrier ett särskilt bemanningsavtal. Gunilla Kevdal är ansvarig för bemanningsavtalet hos Fastighets. Hennes förbund vill bara ha ett bemanningsavtal, och hon säger att alla kollektivavtal hänvisar uthyrningsföretag till organisationen Bemanningsföretagen och bemanningsavtalet. Hon känner inte till Byggnads två avtal, men säger:

– Vi skulle aldrig göra som de.

Uthyrningsföretaget Lernia Bemanning har separata avtal med tio LO-förbund och de skiljer sig från bemanningsavtalet. Under flera år har detta diskuterats och det har resulterat i att Lernia går med Bemanningsföretagen – och kommer tillämpa bemanningsavtalet från årsskiftet.