Från 2008 är den avtalade pensionen äntligen lika för arbetare och tjänstemän. Men varför fanns orättvisan där från början? Och är verkligen alla avtalspensioner lika nu?

Redan från 1880-talet fanns frivilliga pensionsavtal för vissa tjänstemän. Allmänna blev de dock först när ATP-reformen infördes 1960. Det är också denna reform som skapade skillnaden gentemot arbetarna. Huvudsyftet med tjänstemännens dåvarande avtalspension, den första ITP-planen, var nämligen att täcka upp med en extra ersättning för de delar av lönen som var högre än där lagstadgad ATP hade ett tak. Eftersom mycket få arbetare hade löner som överskred detta tak så valde LO-förbunden att förhandla om högre löner i stället för avtalspension.

Men så småningom förhandlade även LO fram en tilläggspension för sina medlemmar. Det blev STP-planen som infördes 1973. Liksom ITP var STP en förmånsbestämd ersättning, det vill säga att pengarna betalades ut i efterskott framräknade på ett genomsnitt av lönen under några år före pension. För att snabbt få fram tillräckligt mycket pengar till STP-utbetalningar infördes ett komplicerat betalningssystem som spred kostnaderna över företag och tid.

Tas från lönen
När arbetaryrkena mot slutet av 1980-talet började försvinna, samtidigt som antalet tjänstemän steg, hotade kostnaderna för STP-systemet att bli för höga. 1996 infördes därför den första Avtalspension Saf-LO, där pensionen i stället betalades med premier som avsattes av den anställdes lön varje år.

Premien var då 2,0 procent av lönesumman, som arbetsgivaren betalade in. År 2000 höjdes den till 3,5 procent. Samtidigt hotades tjänstemännens ITP-pension, som nu gav mycket höga ersättningar till dem som tjänade över taket, av att pengarna i framtiden inte skulle räcka.

2006 förhandlade därför tjänste­männen fram det nya ITP-avtalet. Liksom Avtalspension Saf-LO betalas det med premier som arbetsgivaren betalar in under större delen av den anställdes yrkesliv. Systemet kan därför inte drabbas av kostnadskriser på samma sätt som de förmånsbestämda systemen. Tjänstemännen lyckades dock förhandla sig till en premie på 4,5 procent, en procentenhet högre än för LO-medlemmarna. Dessutom var premierna över taket hela 30 procent av lönen.

Samma nivå
Genast inledde LO och Svenskt Näringsliv förhandlingar om ett nytt pensionsavtal, och från 2008 gäller nya Avtalspension Saf-LO som fram till 2012 ska höja arbetarnas premier till samma nivåer som för tjänstemännen.

Men fortfarande finns skillnader hos LO-kollektivet. Kommunalt anställda som följer pensionsavtal KAP-KL och vissa statligt anställda har specialavtal som ibland blir mer förmånligt än för både tjänstemän och andra arbetare. Och många chefer har betydligt bättre individuellt avtalad pension än vad alla dessa pensionsavtal ger, vilket vi då och då kan läsa om i tidningar.

Läs också: artikeln "Nytt avtal gör stor skillnad", 28/9 2007