Sänkt sjukpenning, kortare a-kassa för deltidsarbetslösa och inget extra till den som har betalat in en sjukförsäkring via sitt avtal. Flera ändringar i socialförsäkringssystemen införs under 2008 enligt regeringens höstbudget. Här är de viktigaste ändringarna:

  • Sjukpenningen sänks till 77,6 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten genom ett nytt beräkningssätt.
  • Även föräldrapenning sänks till motsvarande nivå eftersom den också beräknas på den sjukpenninggrundande inkomsten.
  • En sjukskrivning ska i normalfallet inte kunna vara längre än tolv månader. Efter den perioden sänks sjukpenningen till 75 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten (i realiteten 72,75 procent jämfört med hur den sjukpenninggrundande inkomsten tidigare beräknades) och ska i normalfallet endast beviljas för ytterligare 18 månader.
  • I dessa 75 procent vill regeringen också att avtalade sjukförsäkringar räknas in. Om en person får mer än 75 procent när avtalsförsäkringen räknas in ska sjukpenningen minskas med motsvarande summa.
  • Om en person med sjuk- och aktivitetsersättning i dag vill pröva att arbeta får hon eller han behålla sin fulla ersättning under de tre första månadernas arbete. Från 2008 blir det i stället möjligt att behålla 25 procent under de tolv första månaderna.
  • Arbetsgivaren slipper betala motsvarande dubbel arbetsgivaravgift om de anställer en person som varit sjukskriven mer än ett år.
  • I budgeten för 2008 har regeringen också aviserat att den vill se över tandvårdsförsäkringen och bland annat införa en tandvårdscheck som kan användas vartannat år hos valfri tandläkare.
  • Deltidsarbetslösas möjlighet att fylla på lönen med a-kassa begränsas till högst 75 dagar från 2008.
  • Från den 1 juli 2008 vill regeringen ersätta den avgift som varje medlem betalar till a-kassan med en arbetslöshetsavgift som gör att anställda i branscher med högre arbetslöshet får betala en högre avgift.
  • Regeringen vill också förlänga karenstiden i arbetslöshetsförsäkringen från fem till sju dagar från den 1 juli 2008.