Närmare 300.000 svenskar jobbar på företag som saknar kollektivavtal. De går därmed miste om skyddet från avtalsförsäkringarna. 92 procent av samtliga anställda omfattas av kollektivavtal. Men för de övriga åtta procenten kan förlusten bli betydande om det skulle hända något, enligt en rapport från Folksam.

Anställda på avtalslösa företag utan kompletterande försäkringar får i snitt 78 procent av lönen vid sjukdom, medan anställda med avtal får 88 procent. Ersättningen under den akuta fasen på grund av arbetsskada blir 78 procent, mot 98 procent med avtal.
Arbetar man utan avtal under hela yrkeslivet blir den totala pensionen endast hälften av slutlönen, medan anställda med avtal får en pension på mellan 61 till 74 procent av slutlönen.

Ofta används argumentet att företagen själva sluter privata försäkringar för de anställda men enligt Folksams rapport har bara 61 procent av företagen infört en tjänstepension, 40 procent har tecknat en dödsfallsförsäkring och bara 14 procent har en kompletterande sjukförsäkring.

Gemensamt för de flesta av dessa privata försäkringar är att villkoren är snävare jämfört med kollektivavtalade försäkringar. Karensperioderna är längre och många sjukdomar är undantagna. Efterskyddstiderna är också kortare och inga avgifter betalas in till tjänstepensionen under föräldraledigheter.