EU vill att kvalificerade migranter ska komma hit för att arbeta. Lagliga vägar in i EU är bättre än skrangliga båtar, anser kommissionen. LO varnar för att asylpolitiken urholkas om flyktingar och arbetskraftsinvandrare blandas ihop.

I oktober presenterar kommissionären Franco Frattini förslag som ska underlätta arbetskraftsinvandring till EU-länderna. Ordförandelandet Portugal har gjort migrationspolitik till en av de stora frågorna under hösten. Franco Frattini kommer att föreslå ett ”blåkort”, ett arbets- och uppehållstillstånd som ska jämföras med USA:s greencard.

De migranter från länder utanför EU som är tillräckligt kvalificerade, och kan försörja sig på sin lön, ska kunna få ett blått kort som gäller i två år, med möjlighet till förlängning. Franco Frattini vill ändra på förhållandet att 55 procent av de kvalificerade migranterna söker sig till USA, medan endast 5 procent av de mest åtråvärda väljer EU.

Värda bättre villkor
De tiotusentals afrikaner som lyckas komma i land i Italien och Spanien tvingas söka asyl, för att andra lagliga vägar är stängda. I själva verket är den stora majoriteten arbetskraftsinvandrare och borde kunna ta sig till EU utan att riskera livet i dåliga, överfulla båtar.

Men det är främst mot bakgrund av den åldrande befolkningen i flera EU-länder som Franco Frattini anser att det är dags att inte längre se invandrare som hot utan som möjligheter. De ska säkra tillgången på arbetskraft. Parallellt med utspelen från kommissionen behandlas svenska regeringens förslag för att underlätta arbetskraftsinvandringen. Migrationsminister Tobias Billström betonar att Sverige ska vara i frontlinjen i EU.

I mitten av november ska remissvaren på en utredning om utvidgad arbetskraftsinvandring vara inne, samt svaret på regeringens tillägg till utredningen. Senare i vinter väntas ett lagförslag. Förslaget att asylsökande när de väl kommit in i landet ska kunna byta status till arbetskraftsinvandrare kritiseras av LO. Arbetstillståndet ska i framtiden, enligt regeringens förslag, kunna sökas på plats i Sverige.

– Det blir väldigt konstigt om de vattentäta skotten mellan de båda systemen försvinner. Legitimiteten i asylsystemet är viktig att upprätthålla, säger Monika Arvidsson, LO-ekonom.

Ny chans
Också de som vet att de inte är asylberättigade kan då ta chansen att söka asyl för att sedan gå över till arbetsmarknaden om de blir avvisade, tror Monika Arvidsson.

– Ett fåtal asylsökande får jobb varje år och tvingas åka till sina hemländer för att därifrån söka arbetstillstånd. Frågan är om ett fåtal fall ska riskera legitimiteten i hela systemet, säger Monika Arvidsson.

Även EU måste hitta modeller som bibehåller en generös flyktingpolitik. Den hotas om den blandas ihop med arbetskraftsinvandring, anser Monika Arvidsson.

FAKTA: 23 miljoner invandrare
Enligt OECD finns närmare 23 miljoner utlänningar (4,7 procent av invånarna) och över 40 miljoner (8,3 procent) som fötts utomlands i EU. Sverige har den sjunde högsta andelen utlandsfödda av de 27 EU-länderna.
Källa: TT.