Det krävs progressiva skatter med ökad företags- och kapitalbeskatting, höjd statsskatt för höginkomsttagare samt arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatt.

 • Det behövs stor satsning på offentlig sektor, (vård, omsorg, utbildning, socialtjänst och annan offentlig verksamhet.)
 • Vi ska motverka privatisering. Allt som borgarna privatiserar ska återföras i offentlig ägo.
 • Satsa på rehabilitering samt förebyggande hälsovård, med fysiska aktiviteter och kostrådgivning. Här är arbetsgivaransvar nödvändigt. Idrottsrörelsen borde ges mycket mer medel.
 • Alla ska kunna ha en givande, trygg och ekonomiskt bra tid som pensionärer.
 • Höj a-kassa och sjukersättning till 90 procent.
 • Inför ekonomisk demokrati. Det är kollektivt agerande för att vänsterradikalt fördela ekonomiska resurser och ekonomisk makt i samhället. Det gäller politiskt inflytande, konsumentinflytande, fackligt inflytande och kollektivt ägande. Det kollektiva ägandet kan vara statligt, regionalt, kommunalt, kooperativt, via kollektiva löntagarfonder och andra kollektiva fackliga fonder. Ekonomisk demokrati är en global fråga och kräver facklig-politisk samverkan internationellt.
 • Avveckla kärnkraften. Satsa på sol, vind, vatten och vågkraft.
 • Järnvägsnätet ska utökas, rustas och underhållas. Vägunderhåll är viktigt. Satsa på forskning och ny teknik.
 • Kommunernas Arbetsmarknadsenheter gör stora insatser.
 • Viktigt är arbetsmarknadspolitik, arbetsmarknadsutbildning och vuxenutbildning.
 • Fackliga stridsåtgärder är centrala i fackligt arbete. Några andra tunga fackliga frågor ska vara:
  God arbetsmiljö, demokrati i arbetslivet, kollektivt ägda produktionsmedel, kortare arbetstid, längre semester, förstärkt arbetsrätt för löntagarna, bra försäkringar, jämställdhet, full sysselsättning, starka kollektivavtal, lika lön för likvärdigt arbete, låglönesatsningar. För socialismens seger krävs facklig och politisk samverkan, i landet och internationellt. Samverka medvänsgterpartiet1.

Mikael Andersson
Karlskoga