Är den amerikanska bolånekraschen ett förebud om en stor börskris av det slag som 1997 ledde till dramatiska kursfall på all världens börser?

Ingen vet. Utmärkande för de finansiella bubblor som återkommer med jämna mellanrum – ungefär en vart tionde år – är att nästan ingen lyckats förutse dem.

Mäklares, finansanalytikers och riksbankschefers gissningar om framtiden är inte mer tillförlitliga än de spåmän som utläser väldens öden i kaffesump.

Det enda vid med säkerhet vet är att de är lika ovetande som vi.

Den som däremot tror att vi förr eller senare drabbas av en världsvid finanskris får dock med all säkerhet rätt. Alla finansiella imperier som människan skapat har någon gång brakat samman.

USA jämförs med Romarriket
Den amerikanske riksrevisorn David Walker har i veckan väckt uppståndelse genom att likna tillståndet i USA vid de förhållanden som rådde vid Romarrikets undergång.

Likheterna mellan de två imperierna är slående, anser han. Romarrikets fall berodde på eroderad moral och medborgaranda, vidlyftiga militära engagemang och en magnifik vårdslöshet med offentliga utgifter. Samma sjuka har nu drabbat USA, som liksom Romarriket lever på utplundring av världens resurser och lånade pengar.

Vart han än vänder sig i sitt land ser David Walker ett utbrett förfall. Dåliga vägar, stängda skolor och en havererad sjukvård vittnar om de styrandes inkompetens.

”Man kan bara vänta sig det värsta av regeringen”
Apropå orkandrabbade New Orleans skriver Walker att ”av en regering som inte kan handskas med hot från kända naturkatastrofer kan man bara vänta det värsta när samhällsfunktionerna rasar samman.”

För att förstå vilken uppståndelse Walker orsakat i USA, kan vi föreställa oss att vår egen snälle riksrevisor skulle uttala en liknande förkastelsedom över våra inhemska makthavare.

Nåväl, om jag själv ska våga sia om framtiden, så repar sig nog den amerikanska ekonomin denna gång.

All världens centralbanker pumpar nu in tusentals miljarder dollar på de finansiella marknaderna för att dessa inte ska kollapsa i brist på kapital. Världen har inte råd med att låta dagens Romarrike gå under ekonomiskt, åtminstone inte just nu.

På längre sikt kan man dock undra över om inte dagens globala finanskapitalism slutar med en stor krasch genom de spänningar den skapar mellan folken och mellan staterna. Den dag förtroendet för systemet börjar svikta på allvar finns ingen hejd för raset, befarar de som lärt av tidigare historiska epokers dårskaper.

Men som Alva Myrdal en gång sa: det är ovärdigt att ge upp. Människans förmåga att åstadkomma olyckor är bevisad, låt oss tro att hennes förmåga att skapa lycka en gång växer ikapp och förbi hennes destruktiva talanger.