I Sverige har löntagarna avstått från löneutrymme för att få ett socialförsäkringssystem som ger ersättning vid sjukdom, arbetsskada, pension med mera.

Högerregeringen vill från och med årsskiftet sänka arbetsgivaravgiften/socialförsäkringsavgiften från 32 pocent till 10 för vissa tjänsteföretag. Tanken är att det ska ge nya jobb och minska svartjobben.

Men vad är det egentligen regeringen gör? Den minskar inkomsterna till vårt socialförsäkringssystem och på så sätt kan de sänka nivåerna ytterligare eftersom de kommer att skylla på att intäkterna inte räcker till utgifterna.

Vi anser att högerregeringen inte har rätt att norpa våra pengar.Angrip i stället svartjobben med andra medel än våra pengar som vi avstått i vårt löneutrymme.

För att ta ett exempel: Hur många fler skulle klippa sig och laga bilen om regeringen sänker arbetsgivaravgiften/socialförsäkringsavgiften för frisör- och bilbranschen, som högerregeringen anser är svarta branscher?

Det är rent nonsens att detta leder till fler arbetstillfällen. Effekten blir i stället ökade vinster i företagen och inget annat.

Susanne Östh
Ombudsman
Ulf Björk
Försäkringshandläggare
IF Metall Södra Västerbotten