I över 30 år har En bok för alla fått statligt stöd för att stimulera läsandet  inte minst bland stora LO-grupper. Regeringen drar nu in stödet.

I en promemoria från regeringen slås fast att stödet till En bok för alla dras in från årsskiftet. Totalt omfattar utgivningen i dag cirka 50 titlar om året, varav 30 är barn- och ungdomsböcker.

Förlaget En bok för alla ägs av ABF, Studieförbundet vuxenskolan, Ordfront och Föreningen En bok för allas vänner. Sedan 1976 har förlaget fått ett årligt statligt stöd för att stimulera läsandet främst bland barn och ungdomar.

I dag finns ett brett utbud av kvalitetslitteratur också för barn och ungdomar på marknaden. Därför är stödet inte längre motiverat, enligt regeringen.

En bok för alla har ansvaret för Bokjuryn, som är ett projekt för att främja läsandet bland barn och ungdomar. Den vill regeringen ge statligt stöd till även efter årsskiftet.

LO-Tidningen har tidigare skrivit om att En bok för alla kan komma att förlora sitt statliga stöd. Beskedet har nu kommit från kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth som bekräftar farhågorna.

ABF:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson är mycket kritisk. Han anser att En bok för alla får nya grupper att intressera sig för läsandet. Att helt ta bort stödet ”är fullständigt obegripligt”.