Industrianställda förväntas utveckla produktionen själva. Men hårt styrt och enformigt arbete motverkar initiativ till förändringar, visar en avhandling från Arbetslivsinstitutet.

Trenden i tillverkningsindustrin går mot att industriarbetarna själva ska engagera sig för att förbättra produktivitet, kvalitet och arbetsmiljö. Men i samma företagsfilosofi som förespråkar de anställdas engagemang för förbättringar ingår att en arbetsuppgift helst inte ska ta mer än 60 sekunder.

– Trots att arbetet inte är motiverande förväntas du engagera dig. Det finns en inbyggd motsättning i detta, och de anställda gjorde bara det nödvändigaste. De bidrog inte heller med idéer till förbättringar, säger P-O Börnfelt som följt arbetet på tre olika företag.

Företagsfilosofin kallas lean production och grundar sig på Toyotas arbetsorganisation i början på 1990-talet. Lean production är sedan dess populärt och innebär bland annat löpande band och standardiserade förbättringsverktyg och arbetsmetoder. 2002 arbetade 65 procent av Metalls medlemmar inom bil-, vitvaru-, elektronik- och verkstadsindustrin på företag som infört systemet, enligt en enkät.

Lean production innehåller mycket positivt, tycker P-O Börnfelt. Men för att anställda ska engagera sig krävs att modellen kombineras med inflytande och handlingsutrymme. På ett företag drev de anställda sin avdelning relativt självständigt och hade rätt att fatta beslut.

– De utvecklade och genomförde förändringar. När chefer och tjänstemän snarare finns där som resurspersoner än beslutsfattare utvecklas en helt annan kompetens för förändringar bland de anställda, säger han.

Tove Stenqvist