Toyota i Filippinerna vägrar erkänna den fackförening som de anställda vill företrädas av.

FN-organet ILO anser att företaget bryter mot den konvention som landet skrivit under. För metallfederationen handlar konflikten om arbetarnas rätt att bestämma vilket fack som ska företräda dem.

På den japanska biltillverkaren Toyotas fabrik i Filippinerna, med cirka 600 anställda, pågår sedan år 1999 en konflikt som Internationella metallfederation (IMF) försöker medla i.

IMF ska den 16 mars ha ett stödmöte för att sätta kraft bakom kravet på Toyota att erkänna det fack som de anställda röstat fram.
Facket Toyota Motor Philippines Corporation Workers’ Association (TMPCWA) fick stöd av en majoritet av de anställda och begärde att bli erkänt som den motpart som arbetsgivaren ska sluta avtal med. Toyota har under alla år vägrar erkänna TMPCWA.

Finns konkurrens
År 2001 strejkade 233 arbetare för att sätta press på företaget. Men Toyota svarade med att avskeda samtliga. De försöker nu få sina jobb tillbaka eller få avgångsersättning. På företaget finns konkurrerande fack, något som gör konflikten komplicerad. För IMF är det emellertid självklart att det fack som får majoriteten av de anställda bakom sig också ska erkännas av företaget som motpart.

– Det är inte företaget som ska bestämma vilket fack som ska vara den avtalsslutande motparten. För IMF är det principiellt mycket viktigt att arbetarna avgör det, säger Marcello Malentacchi, IMF:s generalsekretare.

TMPCWA är kontroversiellt för Toyota eftersom det anses stå nära kommunisterna i Filippinerna. För IMF är den politiska tillhörigheten helt ointressant, betonar Marcello Malentacchi.

– ILO har sagt i sin dom att båda facken som konkurrerar om medlemmarna ska erkännas. Sedan är det en annan sak vilket fack som arbetsgivarna ska skriva avtal med, säger han.

"Ska inte styra"
– Då handlar det om styrkeförhållandet. Men arbetsgivarna ska inte styra vilka fack de anställda ska vara med i.

Den här typen av konflikter blir allt vanligare. IMF är inblandat i allt fler i Asien och i USA som handlar om att företagen vägrar
erkänna fackliga organisationer.

Inom personbilsindustrin pressas arbetarna alltmer av dålig lönsamhet och överkapacitet. Frustrationen ökar när de dessutom inte tillåts företrädas av en fackförening, anser Marcello Malentacchi.