Få lärare anmäler sin arbetsskada

STOCKHOLM 20141217 F‰rgpennor i ett klassrum i lÂgstadiet i Sofia skola Foto: Jessica Gow / TT / Kod 10070

Foto: Jessica Gow/TT

Arbetsskadorna bland lärare ökar, men allt färre söker ersättning för sin arbetsskada. – Vi ser bara toppen av isberget, säger Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet till Lärarnas Tidning.

Lärarkåren ligger högt i arbetsskadestatistiken, men få vet om att de måste anmäla sin skada på egen hand.

– Vi gör ett stort jobb inom det här området, men har inte lyckats få ut tillräcklig information, säger Mathias Åström.

Lärarförbundet driver vidare varje år mot arbetsgivare eller försäkringsbolag och förbundet anser att man flyttat fram positionerna och det blir allt tydligare vad en arbetsskada är.

Trots det är det många ärenden som aldrig anmäls och därmed går den enskilde miste om ersättning. Det finns enligt tidningen flera förklaringar till att färre söker ersättning i dag än för tio år sedan. Bland annat gör ändrade sjukpenningsregler att Försäkringskassan inte längre prövar en arbetsskada automatiskt vid förtidspensionering.

Man själv anmäla sin arbetsskada, vilket både fackförbundens medlemmar och de fackliga företrädarna har dålig kunskap om, enligt Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO-rättsskydd.

Det finns också en uppfattning om att det inte lönar sig att anmäla en arbetsskada.

– Det är fel. Av dem som anmäler är det numera procentuellt sett fler som får skadorna godkända, säger Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO-rättsskydd i ett uttalande.

LÄS OCKSÅ:

Fackligt rättskydd drog in 190 miljoner

Anders Lignell
08-725 52 02

Kommentera den här artikeln

  • Tobias

    Även om man har anmält arbetsskada så får man vänta i 15 – 20 år innan processen har nått så långt som till ett beslut från FK, AFA och försäkringsbolagen om det är en trafikförsäkring som har tecknats.

    Vad som behöver göras är att reformera arbetsskadelagen så att det ingår en rättstrygghet och biträde som är jurist eller advokat i denna försäkring. Men det gör inte det. Varför inte? Jaa, det kan man ju spekulera i. Men som anställd eller skadad står du utan rättsskydd idag.
    Det betyder också att dåliga, om inte värdelösa, försäkringar har avtalats för den enskilda individen. Kanske därför många inte vill anmäla sina arbetsskador då rättssäkerheten och rättstryggheten är bortblåst.

    Detta upptäcks när man börjar tvisten mot FK, AMF (AFA) eller annan aktör. Vackra ord har aldrig hjälpt någon att få sin rätt tillgodosedd.