STOCKHOLM 20110404 Debatt med arbetsmarknadsminister Hillevi Engstrˆm p LO-tidningen. Bilden: Dan Holke, LO-TCO R‰ttsskydd. Foto: Maja Suslin / SCANPIX / Kod 10300

Dan Holke. Foto: Maja Suslin/TT

LO-TCO rättskydd drog in 190 miljoner kronor i ersättningar till arbetsskadade under 2015. Samtidigt var det många som inte anmälde arbetsskador och gick miste om sammanlagt 145 miljoner kronor i ersättningar.

– Kunskapen om att man ska anmäla sin skada är mycket låg bland medlemmarna, men även bland de fackliga företrädarna, säger Dan Holke, chefsjurist på fackets juridiska byrå LO-TCO Rättsskydd.

Medlemmar som skadat sig i jobbet förra året förlorade sammanlagt 145 miljoner kronor. Detta för att de inte anmält anmält arbetsskador arbetssjukdomar och därför inte heller fick dem prövade av Försäkringskassan.

– Många har fått för sig att det är omöjligt att få sina skador godkända men det är fel. Av dem som faktiskt anmäler är det numera procentuellt sett fler som får skadorna godkända, säger Dan Holke.

Sedan 2012 har LO-TCO Rättsskydd drivit informationskampanjen ”Du har rätt till ersättning för din arbetsskada”.

– Kunskapen bland de fackliga företrädarna är dålig och därför har vi en längre tid varit ute hos förbunden för att informera om vikten av att anmäla arbetsskador, säger Dan Holke.

För att få ut skadestånd eller livränta måste den enskilde själv anmäla. Men för att Rättsskyddet ska driva ärendet i domstol måste medlemmarna få rättshjälp av sitt fackförbund.