Jämför löner i över 300 yrken

LO-Tidningen har gjort en egen bearbetning av lönestatistiken för 2010 från SCB och Medlingsinstitutet. Vi kan redovisa en unik lista med grund- och månadslön för över 320 yrken. Värdepappersmäklare, höga chefer samt politiker och högre ämbetsmän ligger i topp, medan djurskötare, kiosk- och kafépersonal tjänar minst. LO-Tidningens webbredaktör Anders Emretsson har gjort årets bearbetning av siffrorna. Hör av dig direkt till honom genom att skicka ett e-postbrev.

Läs artikeln:

Lönegapet minskar

Ladda ner statistiken:

Ladda ner: hela listan på lönerna 2011 (som Excelfil).

Tidigare års artiklar om lönestatistik och löneutveckling

Årets lönestatistik kan jämföras med läget flera år bakåt i tiden. I materialet finns också en egen kartläggning av löneutvecklingen mellan 1998 och 2006 för olika yrkesgrupper. Liksom en genomgång av vad skiftersättning, ob och andra lönetillägg betyder i olika yrken. Välj publiceringsår:

Läs artikeln:

Lönegapet mellan könen fortsätter långsamt krympa

”Lönen spelar inte så stor roll för oss”

Ladda ner statistiken

Ladda ner: hela listan på lönerna 2010 (som Excelfil)

Ladda ner: hela listan på lönerna 2010 (som pdf)

 

2010: Läs artikeln

Mäns löneförsprång krymper

2010: Ladda ner statistiken

Ladda ner: hela listan på lönerna 2009 (som pdf-fil)

Ladda ner: hela listan på lönerna 2009 (som Excelfil)

2009: Läs artiklarna

Femtusen i manstillägg

Jämställdhetspotten hade effekt

”Jag har frågat två gånger om jag kan få mer i lön, sedan frågar man inte mer

2008: Läs artiklarna

Kökspersonalen ligger kvar i botten

Ann har tagit ett kliv uppåt

2007: Läs artikeln

Han stannar inte på låglönejobbet

2007: Läs artikeln om löneutvecklingen

Löneklyftan blir allt djupare

2006: Läs artiklarna

Chefer tjänar på lönetillägg

Ob kan ge 30 procent mer i lön

2006: Ladda ner statistiken om lönetilläggen

Ladda ner: hela listan på de procentuella lönepåslagen (som pdf-fil)

Ladda ner: hela listan på de procentuella lönepåslagen (som excel-fil)

FAKTA: Så funkar lönestatistiken

I LO-Tidningens sammanställning har vi utgått från de definitioner som Statistiska centralbyrån använder. Alla löner som vi redovisar gäller heltidsarbete.

Grundlön: Är lika med grundlön inklusive fasta tillägg som kan hänföras till tjänsten och inte till arbetstiden, det vill säga tillägg som betalas ut oavsett hur mycket och när man jobbar. Det tydligaste exemplet är chefstillägg.

Månadslön: Är lika med grundlön (inklusive fasta tillägg) plus alla rörliga tillägg som ob-tillägg, ackordstillägg, jourtillägg, beredskapstillägg, risktillägg och liknande.

Övertidsersättning: Är inte medräknad i någon av kolumnerna.