Löneskillnaderna mellan män och kvinnor fortsätter att minska. Allra mest minskar de bland dem över 45 år.

– Det beror på många faktorer. I viss utsträckning beror det på att kvinnor ökar i yrken med högre lön och dessutom att kvinnors löner ökar mer än männens, säger John Ekberg, statistikansvarig hos Medlingsinstitutet.
Medlingsinstitutet presenterade sin årliga lönestrukturstatistik i går, onsdag. Den visar att en kvinna i genomsnitt tjänade 86 procent av en manslön under förra året.

Men mellan 2005 och 2011 har skillnaderna minskat med 2,2 procentenheter på hela arbetsmarknaden. John Ekberg kan med hjälp av statistiken inte ge någon säker förklaring till att kvinnors löner ökar mer än männens.
Störst minskning har skett bland statligt anställda och minst bland privatanställda arbetare och tjänstemän. Samtidigt är löneskillnaderna mellan manliga och kvinnliga arbetare sedan tidigare bland de lägsta på arbetsmarknaden.

För att ta hänsyn till skillnaderna i mäns och kvinnors jobb korrigerar statistikerna i en särskild tabell för ålder, yrke, utbildning, sektor och hel- eller deltid. De löneskillnaderna som då finns kvar sägas vara oförklarade.

– Oförklarade löneskillnader behöver inte vara osakliga. Statistiken tar inte hänsyn till faktorer som arbetsledaransvar och personliga egenskaper som motivation och idérikedom, säger John Ekberg.

De oförklarade löneskillnaderna minskar också under tiden 2005 till 2011. Däremot står de stilla det senaste året. Och i kommuner och offentlig sektor ökar skillnaderna något.

– Det kan handla om att en lönerevison inte har gjorts innan statistiken samlades in.

En del av statistiken tittar på hur löneskillnaderna varierar med ålder. Slutsatsen är att kvinnor över 45 år har närmat sig männens löner mest under 2000-talet.

– Mycket beror troligen på att kvinnor över 45 år i större utsträckning arbetar med ledningsarbete. Det har nog också betydelse att andelen äldre kvinnor på arbetsmarknaden ökat, att fler kvinnor har eftergymnasial utbildning och att kvinnor mer än tidigare finns i manligt dominerade jobb, säger John Ekberg.

Rapporten berättar också om genomsnittslönen. På hela arbetsmarknaden var den förra året 29 000 kronor i månaden. Högst lön hade männen i landstingen med 39 200 kronor och den lägsta hade kvinnliga arbetare – 24 300 kronor.

Fakta

Lönestruktur
• Lönestrukturstatistiken är individbaserad. Den bygger på ett urval individer i privat sektor och är total i offentlig sektor. Statistiken visar lön från anställning. I den räknas inte bonus och andra engångsersättningar in.
• Undersökningen görs en gång om året. Statistiska centralbyrån samlar in materialet och Medlings­institutet bearbetar det.