Löneskillnaden mellan män och kvinnor krymper på arbetsmarknaden. Inte i rasande fart, men gapet krymper inom alla sektorer. Mest har statligt anställda kvinnor minskat löneavståndet till männen – lönegapet har minskat med 3 procentenheter under åren 2005 till 2009.

Den lönemässiga frammarschen för kvinnor framgår av Medlingsinstitutets rapport och analys av löneutveckling och löneskillnader mellan män och kvinnor fram till och med förra året, 2009.

Bakom det minskade lönegapet mellan män och kvinnor kan döljas en rad olika förklaringar. Medlingsinstitutet har inte rangordnat dem inbördes, utan mer pekat på vilka som kan existera.

En tänkbar bidragande orsak till det minskande lönegapet kan vara den högre utbildningsnivån inom arbetskraften. Kvinnors större andel av de högskoleutbildade kan vara en delförklaring till förändringen.

Satsningar i avtalsrörelsen 2007 på jämställdhetspottter inom framför allt LO-förbunden kan vara en annan förklaring till förändringen. Och en förändrad åldersstruktur på arbetsmarknaden kan vara en annan. Relativt fler äldre är kvar i arbetskraften än tidigare.

Om det är jämställdhetssatsningarna i avtalsrörelsen som förklarar merparten av förändringen kan  utvecklingen förstärkas nästa år. Jämställdhetssatsningen från avtalsrörelsen 2010 fångas inte upp av den nu aktuella rapporten.

Den omfattande utslagningen av industriarbetsplatser har drabbat män i högre utsträckning än kvinnor. Vilken betydelse det haft och har för lönejämförelser mellan män och kvinnor är oklart och kan inte utläsas ur statistiken.

Trots utvecklingen återstår fortfarande ett oförklarat lönegap mellan män och kvinnor på 6 procent. Men huruvida det handlar om lönediskriminering eller ej vill eller kan inte Medlingsinstitutet uttala sig om.

– Vår statistik visar på löneskillnader – 6 procent sett över hela arbetsmarknaden – som inte kan förklaras med ålder, erfarenhet, utbildning eller yrkesval. Men vår lönestatistik som rör sektorer och inte enskilda arbetsplatser kan inte svara på om löneskillnaderna är ett utslag av diskriminering, säger generaldirektör Claes Stråth.

_________________________________________________________

Genomsnittslöner 2009.

Kvinnor Män Totalt
Samtliga sektorer: 25 700 30 100 27 900
Privat sektor: 26 200 30 200 28 700
Arbetare: 21 700 24 100 23 300
Tjänstemän: 29 200 36 800 33 500
Offentlig sektor: 25 100 29 500 26 200
Kommuner: 23 700 25 400 24 100
Landsting: 27 600 37 700 29 700
Staten: 28 600 32 200 30 400

Källa: Medlingsinstitutet.

_________________________________________________________

Hela listan på 320 löner. Ladda ner LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. (PDF)