(Pga stora mängder invandrarhat från trollfabriker timmarna efter att denna artikel publicerades har artikeln tillförts ett viktigt förtydligande: Endast svenskfödda individer finns med i Folkhälsomyndighetens och SCB:s livslängdsstatistik. Invandrare är alltså utrensade ur statistiken. Den sänkta livslängden och allt övrigt som artikeln beskriver gäller alltså svenskfödda kvinnor och män.)

Pensionerna är i snitt nere i endast 44 procent av slutlönen för de svenskar som går i pension i dag, och lägre blir den för varje ny kull som går i pension.

Politikernas svar på de alltmer urholkade pensionerna är att peka på att vi nu lever allt längre och i stället höja pensionsåldern för att fler ska hinna jobba ihop till högre pensioner. Men att livslängden stiger gäller inte alla. Den förväntade livslängden hos LO-kvinnor med kort utbildning sjunker nämligen, visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten, medan den stiger för andra grupper.

Folkhälsomyndighetens rapport studerar endast invånare födda i Sverige. Invandrare är alltså inte med i det statistiska underlaget.

Dessa LO-kvinnor får alltså inte bara lägre pensioner och högre pensionsålder. De drabbas också av en kortare livslängd och kortare tid som pensionärer innan de dör.

Tyrannin måste brytas

Denna extrema orättvisa kan inte längre få fortgå. Pensionsgruppens dödliga tyranni måste brytas. Efter 30 års förlamande borgerliga blockering måste rimliga pensioner för alla, även för arbetare i LO-yrken, bli en politisk fråga som ansvarsfulla partier måste driva i allmänna val.

Pensionsgruppen är den parlamentariska grupp som beslutar om hur vårt pensionssystem ska se ut och om systemet ska ändras.

I pensionsgruppens satt ursprungligen alla dåvarande riksdagspartier utom Vänsterpartiet. I dag sitter alla nuvarande riksdagspartier med i gruppen.

Men det har varken gjort till eller från.

Eftersom hela pensionsgruppen måste vara enig, det vill säga att alla åtta riksdagspartier måste säga ja till ett ändringsförslag, så blir det inga ändringar. De borgerliga partierna har i glädjefull extas blockerat varje förändring sedan systemet infördes för mer än 30 år sedan.

Denna medvetna blockering av arbetares rätt att ta ut sin uppskjutna lön i form av anständiga pensioner måste få ett slut.

För under tiden har pensionerna rasat kraftigt för LO-anslutna.

Livslängden sjunker

Från de utlovade minst 60 procent av slutlönen har den nedåtgående trenden varit obönhörligt nedåtgående för varje år för att nu alltså vara nere på endast 44 procent av slutlönen, enligt Folksams nya kartläggning.

Andra instanser har väldigt snarlika siffror och alla visar de på samma tydligt nedåtgående trend.

Något som pensionsgruppen år efter år fullständigt struntar i, förutom att höja pensionsåldern för alla, oavsett yrke, och oavsett livslängdens utveckling för olika grupper.

Enligt Folkhälsomyndighetens senaste kartläggning minskade den återstående medellivslängden för svenskfödda ensamstående kvinnor med kort utbildning med ett helt år mellan 2012 och 2022.

För övriga grupper ökade livslängden i snitt med 1,3 år.

Skillnaden i livslängd mellan förgymnasial utbildning och eftergymnasial utbildning ökade dessutom kraftigt till att nu vara 5,3 års skillnad i livslängd för kvinnor och 5,4 års skillnad för män.

Och för kvinnor med lägst utbildning sjunker alltså livslängden.

Men de får jobba längre för att säkra inkomstpensionen till de höginkomsttagare som lever längre än dem själva.

Skapa majoritet för rimlig pension

Samtidigt visar Folksams siffror att det nu är allt fler som över huvud taget inte jobbar fram till 65 års ålder.

Den högre pensionsåldern för att få full pension blir alltså ett ytterligare slag mot de arbetare som inte orkar jobba ens till 65 års ålder.

Så här kan vi inte ha det.

Konsensusbeslut om förbättringar kommer heller aldrig att skapas i pensionsgruppen. Därtill är de ideologiska skillnaderna för stora.

30 år är mer än nog av förödande tillbakagång.

I riksdagen måste ansvarsfulla partier bilda majoriteter bakom kravet att den som arbetat ett helt liv ska få en rimlig pension.

Pensionsfrågan måste drivas som en enskild politisk fråga i riksdagsvalet 2026.