Den senast anställde får gå först vid nedskärningar, enligt huvudregeln i lagen om anställningsskydd. Men det finns undantag som ger arbetsgivare rätt att behålla personer med särskild betydelse för verksamheten – oavsett anställningstid.

2022 utökades de undantagen i lagen efter den mycket omdebatterade las-överenskommelsen.

Men Byggnads har hävdat att lagändringen inte ska tillämpas på deras största avtalsområde. Och nu ger Arbetsdomstolen facket rätt.

– Det är en seger för anställningstrygghet och även för vår kollektivavtalsmodell, säger Emil Persson, avtalssekreterare på Byggnads.

Domen innebär att endast byggföretag med max tio anställda får göra undantag från turordningen och då endast för två personer. Detta trots att lagen numer ger alla företag, oavsett storlek, rätt att göra undantag för tre personer.

Gamla reglerna inskrivna i avtal

Bakgrunden är att de tidigare, mer restriktiva, lagreglerna är inskrivna i byggavtalet – och avtalsskrivningar trumfar lagen. 

Men arbetsgivarna i Byggföretagen har hävdat att avtalstexten i den delen endast är en återgivning av lagen – ett sätt att samla alla regler på samma ställe. En text som därmed borde ändras i och med lagändringen.

Byggnads instämmer i att avtalet innehåller både sådant man avtalat om och sådant som återger lagen. Men har hävdat att just stycket om turordningen är avtalstext. Något domstolen nu alltså håller med om, bland annat med hänvisning till att det finns vissa andra skillnader mot lagtexten i stycket som rör turordning.

”Företag skulle klara sig bättre”

Mats Åkerlind, förhandlingschef på Byggföretagen, menar att företag skulle kunna klara nedskärningar bättre om man fick tillämpa lagens tre undantag. 

Mats Åkerlind med kort grått hår, glasögon och trimmat skägg bär en mörk kavaj över en vit skjorta. Han står utomhus med suddiga byggnader i bakgrunden.
Mats Åkerlind, förhandlingschef på Bygg­företagen.

– Vi hade haft förhoppningar, i det kärva läge som branschen är i, att få lite lättare att klara driftsinskränkningar, säger han efter Arbetsdomstolens besked.

I samband med lagändringarna skrevs också ett nytt huvudavtal om anställningstrygghet mellan centrala parter på arbetsmarknaden. Det ger ytterligare utrymme för undantag. Men det är upp till varje fackförbund att ansluta sig och Byggnads har inte gjort det. 

Fråga för avtalsrörelsen i vår

Arbetsgivarna önskar att branschen vore ansluten till huvudavtalet. Mats Åkerlind pekar på att det innehåller större möjlighet till omställningsstudiestöd än vad lagen ger.

– Jag tror att byggnadsarbetare har minst lika stort behov av omställning som någon annan arbetstagargrupp, säger han.

Byggnads har från start menat att priset för avtalets omställningsstöd är för högt. 

– Omställning tjänar alla på, inte minst företagen. Vi menar att det är orimligt att arbetstagarna ska behöva betala för det med ökad otrygghet, säger Emil Persson.

Mats Åkerlind väntar sig att både frågan om antal undantag från turordningen och om hur lagtext återges i avtalet kommer hamna på förhandlingsbordet när byggavtalet ska förhandlas om nästa år. Det löper ut sista april 2025.