När Socialdemokraterna efter långdragna förhandlingar lyckades bilda regering med stöd av L och C 2019 var ett av kraven från samarbetspartierna att Arbetsförmedlingen skulle bantas rejält.

Allt, utom bedömningen av de sökandes behov, lades då över på privata aktörer.

Något S nu alltså vill ändra på.

Socialdemokraterna har tillsatt ett antal arbetsgrupper som ska ta fram ny politik på olika områden. Riksdagsledamoten Björn Wiechel (S) leder en av dem.

”Arbetsförmedlingen är sönderprivatiserad”

– Arbetsförmedlingen av i dag har tappat sin lokala närvaro och den är sönderprivatiserad. Så vill vi göra om och göra rätt som en del i vår nya arbetslinje, säger han till Arbetet.

Socialdemokraterna har ju stått bakom ännu mer privatisering. Var det ett misstag?
– Det här började med Moderaterna. Det var de som privatiserade den och gjorde att myndigheten tappade sin lokala närvaro. Det gjorde inte vi upp med, men det vill vi göra nu.

Privatiseringen eskalerade ju under den röd-gröna regeringen?
– Den stora grejen var att inledningen med matchningsföretagen och jobbcoacher gjordes tidigare. Sedan hade vi majoritetsrealiteter att förhålla oss efter som utmynnade i januariavtalet.

”Ska få träffa levande människor”

I stället för Arbetsförmedlingen vill arbetsgruppen se en statligt styrd arbetsmarknadspolitik, med mer av loka och regional förankring. Man vill också se mer utbildningsinsatser för att arbetssökande ska kunna söka de många jobb som ändå finns.

– Vi vill se en aktiv statlig arbetsmarknadspolitik som ska vara närvarande lokalt. Den ska vara tillgänglig så att människor som verkligen behöver hjälp ska få träffa en levande människa. Och företag ska ha någonstans att vända sig för att få tag i den personal de behöver.

Måste Arbetsförmedlingen läggas ner? Kan man inte bara dra tillbaka privatiseringarna och öppna nya kontor?
– Arbetsförmedlingen är en politiskt förstörd myndighet. Vi vill bygga någonting nytt som bygger på nya principer. Vi pratar inte om skyltar och byggnader. Vi pratar om politikens innehåll och det är det viktigaste för oss.

Är förslaget förankrat i partiet?
– Det här är arbetsgruppens förslag. Det är ett inspel till partiet som sedan eventuellt kan fastslås på kongressen 2025.

S tar fram ny politik

Förra våren tillsatte Socialdemokraternas partistyrelse elva arbetsgrupper inom områden som arbetsliv, klimat, integration och kriminalitet.  

Det konstaterades då att partiet behövde en uppdaterad samhällsanalys och ett politiskt utvecklingsarbete. 

Grupperna ska ta fram ett antal konkreta reformförslag inom varje område som sedan ska behandlas på S-kongressen 2025. 

Tanken är att det ska säkerställa en politisk inriktning för partiet, både inför valet 2026 och för 2030-talet.