Niklas Landstedt, regionalt skyddsombud för Byggnads, hade fått signaler om att allt inte stod rätt till på bygget vid Gränges Finspång. När han begav sig dit för att undersöka saken, i november förra året, vägrades han tillträde av byggnadsledarföretaget Exclusive Construction Sweden. 

– I stället fick jag sitta i lunchrummet och titta på lite papper, säger Niklas Landstedt. 

Larm om kvartsdamm

Det var företagets byggarbetsmiljösamordnare, som samordnar utförandet av arbetet på bygget, som nekade Niklas Landstedt tillträde. Byggnadsledarföretaget har själv inga arbetare anställda utan samordnar de olika entreprenörerna som verkar på platsen. Niklas Landstedt är regionalt skyddsombud för medlemmar som jobbar på ett av företagen på bygget.

– Det blev tydligt för mig att man inte vill att vi ska komma in på arbetsplatsen och då undrar man ju om det finns brister eller vilken anledningen är, säger Niklas Landstedt. 

Han vill inte gå in på detaljerna kring arbetsmiljöbristerna han larmats om med hänsyn till arbetstagarna – det kan finnas risk för repressalier. Men det handlade bland annat om kvartsdamm som är förenat med allvarliga risker.  

La skyddsstopp

I januari i år la IF Metall ett muntligt skyddsstopp för två av sina medlemmar som jobbar på Gränges Finspång. Skälet rörde just kvartsdamm. Medlemmarna arbetade då kvar i en lokal där ett byggnadsarbete hade inletts. 

– Jag tycker att det rent ut sagt är bedrövligt att det behöver gå så långt att man måste införa skyddsstopp, säger Mikael Palmqvist, IF Metalls ordförande på Gränges. 

Han bedömer att det inte vidtagits tillräckliga åtgärder för att hantera kvartsdammet i lokalen. 

– Det är ju väldigt, väldigt dumt att man inte tar tag i den saken och att arbetare behöver gå runt i dammet. 

Mikael Palmqvist är kritisk mot att Niklas Landstedt nekades tillträde på arbetsplatsen. 

–  Det har gått alldeles för långt när man kan neka ett regionalt skyddsområde tillträde bara för att se att deras medlemmar har en bra arbetsmiljö. 

Hindrat honom tidigare

Niklas Landstedt berättar att det var tufft att behöva meddela bekymrade medlemmar att han ”inte fick komma in”. 

– Det lämnar inte en bra känsla gentemot arbetstagarna på arbetsplatsen. 

Och det var inte första gången som byggnadsledarföretaget Exclusive Construction Sweden har hindrat honom tillträde till en arbetsplats. Det har hänt två gånger tidigare under 2022. Då förde Byggnads en dialog med företaget. Nu stämmer fackförbundet det med hjälp av LO-TCO Rättsskydd. De kräver 150 000 kronor i skadestånd för brott mot arbetsmiljölagen. 

– Det är extra allvarligt att det har skett vid upprepande tillfällen, säger Johan Torstensson Aas, ombudsman på Byggnads. 

– Då kan man inte skylla på att man inte vet om vilka lagar och regler som gäller. 

Enligt Johan Torstensson Aas har det skett en ökning av antalet fall då skyddsombud nekas tillträde de senaste två åren. Det beror, enligt honom, på att det skett en ökning av byggledningsföretag och att det råder en okunskap hos företag och arbetsgivare kring hur samverkan mellan arbetsmarknadens parter fungerar och om hur man bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. 

– Det är nog den största orsaken till de arbetsmiljöproblem vi ser i byggbranschen i dag med alla dödsolyckor, olyckor och ohälsa.

Regionala skyddsombud

  • Ett regionalt skyddsombud har samma uppgifter och befogenheter som övriga skyddsombud och företräder arbetstagare, oavsett facklig tillhörighet, på arbetsplatser där det saknas lokala skyddsombud. 
  • Det regionala skyddsombudet har även rätt att företräda arbetstagarna på arbetsställen där det finns lokala skyddsombud. Det som krävs för att det regionala skyddsombudet ska ha befogenhet är att det minst finns en medlem i regionala skyddsombudets fackliga organisation på arbetsstället.  
  • De regionala skyddsombuden får inte företräda arbetstagarna på de arbetsplatser som har en skyddskommitté.

Källa: Arbetsmiljöverket

Vd:n: Hade ingen behörighet

Jörgen Hultmark, vd för Exklusive Construction Sweden, har inte tagit del av stämningsansökan men menar att Niklas Landstedt inte hade behörighet att komma in på arbetsplatsen med hänvisning till säkerhetsregler.

– Vi har inte hindrat honom. Han måste ju gå en skyddsutbildning för att ha behörighet till att komma in, säger han.

Förbundet menar att det utgör ett brott mot arbetsmiljölagen att ni hindrade ett skyddsombud tillträde – hur reagerar du på det?     

– Det får andra bedöma i så fall. Vi gör i alla fall vad vi ska vad gäller att släppa in behörig personal, precis som det står i Arbetsmiljöverkets bestämmelser, säger Jörgen Hultmark. 

Han poängterar även att det finns utsedda skyddsombud på byggarbetsplatsen. 

– Tittar man i arbetsmiljölagen så är det här med regionalt skyddsombud en säkerhetsventil för arbetstagare som inte har egna skyddsombud, säger Jörgen Hultmark. 

– Byggnads titulerar sig som olika saker. De kallar sig: ”regionala skyddsombud för alla”. Det är ju lite märkligt hur de jobbar för de är ingen myndighet. 

Mätningar kvartsdamm

Enligt Jörgen Hultmark har en oberoende firma genomfört mätningar som visar på att det inte finns ett problem med kvartsdamm på bygget och i Gränges lokaler. 

Mikael Palmqvist, IF Metalls ordförande på Gränges, som var med och genomförde skyddsstoppet för IF Metalls medlemmar, menar att det är otillräckligt att genomföra endast en mätning på ett år.

– När man ska göra en mätning ska man göra det när det är som värst – annars är det ingen idé att göra en mätning. Det har funnits tillfällen då det varit mycket, mycket dammigare.

När de la skyddsstoppet för sina medlemmar ”såg man inte från vägg till vägg för att det var så dammigt”, berättar han.

Juristen: Vill inte ha facket

Det är alltså byggnadsledarföretaget Exclusive Construction Sweden som råder över bygget där en mängd olika entrepenörer arbetar. För Anne Alfredsson, förbundsjurist på LO-TCO rättsskydd, som driver fallet, är det tydligt att Niklas Landstedt hade rätt att komma in på bygget för Byggnads medlemmar för en av entreprenörernas räkning. 

– Trots att entreprenören inte har rådighet över lokalerna har man ju som skyddsombud likt förbaskat ett intresse av att komma in på arbetsplatsen och säkerställa att det är en tryck och säker miljö. 

Anne Alfredsson köper inte Jörgen Hultmarks argument om säkerhetsregler och behörig personal. 

– Det framgår i lagen att ett regionalt skyddsombud har tillträdesrätt, säger hon och tillägger att man borde ha kunnat lösa säkerhetsfrågan.

För Anne Alfredsson är det tydligt att Exclusive Construction Sweden inte vill ha facket på plats. 

– De vill inte ha regionala skyddsombud som lägger sig i verksamheten, för hypotetiskt sett kan de ju stoppa arbetet vilket är besvärligt, säger Anne Alfredsson.