Vad är semesterlön?

Semesterlön innebär att du får ut din vanliga månadslön även när du har semester. Enligt semesterlagen har du rätt till 25 dagars semester varje år. Av dem ska du få ta ut fyra veckor sammanhängande ledighet under perioden juni till augusti. Vissa kollektivavtal innehåller dessutom extra semesterdagar, ofta från det att du fyllt 40 år – den så kallade gubbveckan.

Hur räknas semesterlönen ut?

För att få semesterlön måste du först tjäna in dina betalda semesterdagar. Det gör du under det som kallas intjänandeåret. För årets semester var det från den 1 april 2023 till den 31mars 2024. De dagarna kan du sedan ta ut under det som kallas semesterår, alltså i år. 

Vad händer om jag inte hunnit arbeta in några semesterdagar?

Är du ny på jobbet och inte hunnit tjäna in någon semester har du rätt till obetald semester. Många arbetsgivare erbjuder förskottssemester, alltså att du får betalt trots att du inte tjänat in tillräckligt med semesterdagar. Du får då en semesterskuld till arbetsgivaren som måste betalas tillbaka om du slutar innan fem år, men inte om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist under den tiden.

Semestertillägg – varför får jag mer lön när jag har semester?

Förutom din vanliga månadslön har du också rätt till extrapengar när du har semester. Enligt lagen har du rätt till 0,43 procent av din månadslön per semesterdag. Om du har kollektivavtal får du oftast mer. Till exempel får de flesta industriarbetare och privatanställda tjänstemän 0,8 procent.

Är semestertillägg och semesterersättning samma sak?

Nej. Semesterersättning är betalning för semester som du inte har tagit ut när du slutar ditt jobb. Det är både sparad semester från tidigare år och den du hunnit tjäna in året då du slutar. Den betalas vanligtvis ut på slutlönen.

Jag är vikarie – vad gäller för mig?

Om du har en tidsbegränsad anställning är det vanligt att du får semesterersättning i stället för semester. Om du ska jobba max tre månader så är arbetsgivaren inte skyldig att erbjuda dig semester, men då ska du alltså ha semesterersättning i stället. Om du har en sådan anställning kan arbetsgivaren betala ut ersättningen löpande, varje månad. Om du ska jobba mer än tre månader har du rätt till så många semesterdagar som du hunnit arbeta in.

Exempel på semestertillägg

Utan kollektivavtal:
Har du 25 000 kronor i månadslön får du 107:50 kronor i semestertillägg per semesterdag (0,0043 X 25 000 kronor).
Om du tar ut 20 semesterdagar i sommar blir semestertillägget totalt 2 150 kronor.

Med industriavtal:
Med 25 000 i lön blir semestertillägget 200 kronor på semesterdag (0,008 X 25 000).
Ersättningen för 20 dagars semester blir då 4 000 kronor.