”Våra arbetsterapeuter och arbetskonsulenter ser till din unika situation och säkerställer att du får de anpassningar och det stöd som just du behöver för en lyckad anställning”. 

”Äntligen”, tänkte Erika när hon läste formuleringarna på jobbmatchningsföretaget Arcus sajt. Det här verkade vara någon som tog de långtidsarbetslösa med funktionsnedsättning och ohälsa på allvar och verkligen ville stötta dem. Det kändes rätt i magen. 

Hon sökte jobbet som arbetskonsulent och fick det. 

Strax därefter gick bilden i kras.

– Det var så himla hemskt, säger Erika som inte vill framträda med sitt riktiga namn eller orten hon jobbat på eftersom hon skrivit under lojalitetsklausuler.

”Kände etisk stress”

Väl på plats i trånga lokaler ”utan luft” uppmanades hon att lägga kortare tid på varje deltagare än vad Arcus lovat Arbetsförmedlingen när de vann upphandlingen. Förutom att stötta de arbetslösa med extra behov fastnade hon i tungrodd administration samtidigt som hon skulle ragga passande praktikplatser till de många deltagarna. 

– Jag mådde jättedåligt och kände etisk stress över att inte kunna hjälpa dem så som vi skulle, säger Erika.

Arbetets granskning visade nyligen att över 1 200 klagomål har kommit in på tjänsten Steg till arbete, där Arbetsförmedlingen upphandlat företag som ska stötta deltagarna. Även på orten där Erika jobbade hittar Arbetet många klagomål. De arbetslösa har inte får rätt stöd, de anställda har varit för få och lokalerna undermåliga. 

– Allt stämmer, konstaterar Erika.

”Blev nästan tvingade”

En av hennes viktigaste arbetsuppgifter var att hitta arbetsprövningsplatser, ett slags praktik, utifrån deltagarnas behov och kompetenser. Något som verkligen kan gå om man lägger tid på det, poängterar Erika.

Men oftast fick de bara ”ta något” när tiden höll på att rinna ut. Annars skulle Arbetsförmedlingen få reda på att de misslyckats och då riskerade Arcus sanktioner. De levde därmed inte upp till kraven om att besöka arbetsplatsen innan för att se om det krävdes anpassningar, inte heller om att ge deltagaren viss betänketid. 

– Deltagare blev nästan tvingade. Personalen ringde dagen före och sade ”hej du ska börja på det här nu”. Deltagarna undrade varför det gick till så, säger Erika. 

Ni behövde hitta en plats så inte Arbetsförmedlingen skulle förstå att ni hade misskött er? 

– Ja. Men så gjorde inte jag och till slut gick det inte längre att arbeta för Arcus. 

Om en deltagare inte ställde upp på de här felaktiga premisserna uppmanade kollegorna henne att registrera det som att deltagaren hade tackat nej till praktiken.

– Jag skulle aldrig hitta på om programdeltagare. De här personerna hade ju inte tackat nej, de hade bara inte fått rätt förutsättningar. Det kändes omoraliskt. 

”Förbjöds prata med AF”

Vilken arbetsförmåga deltagarna hade var också oklart. Arbetsförmågan bedömes ibland helt enkelt inte – trots att det krävdes. I stället skickades deltagarna direkt vidare till praktikdelen, där de alltså sällan fick rätt hjälp. Därtill saknade anställda rätt utbildning och erfarenhet av att jobba med målgruppen.

– Det är så absurt alltihopa. På slutet av min tid där förbjöd cheferna oss även att svara på mejl från Arbetsförmedlingen. ”Det blir klagomål hela tiden när vi pratar med dem”, sade de. 

Hur mådde deltagarna?

– Inte bra. De mådde dåligt över att tvingas till olämpliga arbetsplatser för arbetsprövning och att behöva vara ”instängda” hela dagen i ett rum medan personalen satt i ett annat rum och skötte annat viktigt.

Erika har jobbat på fler företag än Arcus med liknande uppgifter. Hennes bild är att bolagen mest bryr sig om vinst snarare än om deltagarna och de anställdas arbetsmiljö. 

– Det är för mycket löpande band.

Arcus: ”Kontrolleras löpande”

Ann-Christin Bergström, affärsområdeschef på Arcus, skriver i ett mejl att det är ”av största vikt” att deras medarbetare har en bra arbetsmiljö. Enligt henne kontrolleras deras verksamheter och lokaler löpande av de själva och av Arbetsförmedlingen.

”Jag känner inte igen mig i den bild som tecknas som helhet. Självklart måste vi beakta den enskilda personens upplevelser, men jag kan samtidigt konstatera att medarbetarundersökningar visar på att Arcus är en bra arbetsplats i linje med genomsnittet i branschen. Med det sagt tar vi uppgifter om brister på stort allvar och vi kommer att följa upp punkterna internt.”

Ann-Christin Bergström skriver också att de för deltagarens bästa uppmuntrar tät kommunikation mellan handläggare på Arbetsförmedlingen och Arcus personal.