Vem räknas som fackligt förtroendevald?

Det är arbetstagar­organisationen, alltså facket, på din arbets­plats som utser de fackligt förtroendevalda. Det är allt från suppleanten i klubbstyrelsen och klubbordföranden till skyddsombudet. Glöm inte att anmäla vilka som har fackliga upp­ drag till arbetsgivaren.

Vad är förtroendemannalagen?

Lagen kom till 1974 och reglerar vilka rättighetefackligt förtroendevalda har. Bland annat när du
har rätt till ledighet med eller utan lön för ditt fackliga uppdrag. Lagen innehåller också skydd för förtroende­valda, till exempel att du inte ska halka efter i lön på grund av ditt uppdrag eller straffas på annat sätt. Men även att förtroende­ valda har ett starkare anställningsskydd.

Hur mycket tid får jag använda för mitt uppdrag?

På betald arbetstid har du rätt till ”skälig”tid för ditt uppdrag. Vad som är skäligt ska göras upp med arbetsgivaren och kan bero på saker som arbetsplatsens storlek, antalet anställda och så vidare.

Du har även rätt till ledigt med lön för fackliga utbildningar. Om du ska på avtalskonferens eller kongress har du rätt till ledighet utan lön, men då brukar ditt förbund ofta ersätta dig. Men om det handlar om interna frågor, till exempel medlems­rekrytering, måste du göra det på din fritid.

Vad gäller för skyddsombud?

Somskyddsombud har du också rätt att utföra ditt uppdrag på betald arbetstid. Hur mycket tid som behövs ska göras upp med arbetsgivaren. Men om det är en akut situation, till exempel vid en olycka, får du som skyddsombud själv avgöra hur mycket tid som behövs. Om det inte finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan arbetstagarna ändå utse skyddsombud, men då gäller inte för­troendemannalagen.

Vilka frågor måste chefen förhandla med facket?

Företaget måste självmant förhand­la om man planerar förändringar av verksamheten. Även om det handlar om förändringar för en enskild anställd måste arbetsgivaren för­handla. Arbetsgivaren måste också komma till alla förhandlingar som facket kallar till, annars kan det bli böter för förhandlingsvägran.

Kan jag få sparken om jag har ett fackligt uppdrag?

Ja,men du har ett starkare skydd än andra anställda. Om det till exempel handlar om arbetsbrist kan du undantas från turordningen om du är viktig för det fortsatta fackliga arbetet. Du har också ett starkare skydd mot uppsägning av personliga skäl, men bara om du kan visa att uppsägningen beror på ditt uppdrag.

Kan chefen hindra mig i mitt fackliga uppdrag?

Nej. Enligt förtroendemannalagen får arbetsgivaren inte hindra det fackliga arbetet. Om hen ändå gör det kan det vara ett brott mot lagen och arbetsgivaren kan bli skyldig att betala skade­stånd. Men chefen har rätt att skjuta upp ledig­het för till exempel facklig utbildning om det blir stora problem för verksamheten om du är ledig. Men inte hur många gånger som helst. En del stök i planeringen måste arbetsgivaren räkna med för fackliga uppdrag.