”Stressigt, tvingas göra saker jag inte tycker känns bra. Ex ljuga för AF. Säga att vi gjort uppföljning fast vi inte har gjort det med mera.”

”Vill att jag ljuger i rapporterna vilket jag vägrar göra och då blir man obekväm och illa omtyckt.”

Det här är två vittnesmål som framkommer i fackförbundet Sveriges Arbetsterapeuters rapport om bristerna i Arbetsförmedlingens upphandlade tjänst Steg till arbete för personer med funktionsnedsättning och ohälsa, en tjänst som Arbetet granskat.

– Att uppmanas att ljuga är en del av en välfärdsbrottslighet och det är verkligen djupt oroande, säger Ida Kåhlin, ordförande för Sveriges Arbetsterapeuter.

Två personer står i en skuggad gränd med en stadsgata i bakgrunden. Andra fotgängare kan ses gå längre fram.

Arbetsförmedlingen har fått över tusen klagomål på privat jobbstöd – deltagaren Aron ”gör ingenting”

Nyheter

”Människor far illa”

Rapporten bygger på en enkät bland 131 anställda och tidigare anställda på företag som Arbetsförmedlingen upphandlat. Initiativet togs efter att förbundet fått in flera oroväckande vittnesmål från medlemmar. 

– En massa människor far illa, både personer med funktionsnedsättning och arbetsterapeuter. Det känns inte bra och nu vet vi att det är så här och att problemet är utbrett, säger Ida Kåhlin. 

Rapportens resultat är tydliga. Här beskrivs brist på personal, för många deltagare per arbetsterapeut, trånga lokaler och att arbetsterapeuter inte fått rätt utbildning för att utföra olika typer av bedömningar av deltagarnas arbetsförmåga.

Kan det handla om normala uppstartsproblem? 

– Nej. Det är inte rimligt att starta en verksamhet som rör personer med funktionsnedsättning och olika former av ohälsa, människor med ganska svåra utmaningar i livet, utan en plan och utan den personal, det material och de lokaler som krävs.

Ida Kåhlin hade velat se att myndigheten säkerställt att allt var i sin ordning innan deltagarna togs emot i lokalerna. Hon tycker också att myndigheten borde ha analyserat hur den stora bristen på arbetsterapeuter på arbetsmarknaden skulle påverka bemanningen.

Runt sju av tio anställda och nästan nio av tio tidigare anställda uppger i enkäten att det saknas tillräckliga förutsättningar för att utföra obligatoriska moment. 

”Man upplever inte att man har tid att ha ett samtal med en deltagare som arbetsterapeut och då gör man bara det absolut nödvändigaste, ingenting som främjar deltagarens process i projektet”, står det till exempel i ett fritextsvar. 

”Mycket dålig” arbetsmiljö

Svaren handlar även om utrustning. Datorer saknas, likaså höj- och sänkbara skrivbord och brusreducerande hörlurar. 

En majoritet tycker att den psykosociala arbetsmiljön är ”mycket dålig” och flera har känt sig tvingade att göra saker som strider mot både regler och yrkesetik. 

Många arbetsterapeuter har slutat hos företagen för att deltagarna far illa och inte får rätt stöd. Förbundet kallar situationen ”alarmerande”. 

Enligt rapporten är det stora problem överlag, även om det också finns företag som fungerar bra. 

Fackförbundet hade nyligen ett möte där de berättade om larmen för Arbetsförmedlingen. Det gick bra, enligt henne, och de fick veta att myndigheten satt in extra resurser för att följa upp alla klagomål. Fackförbundet uppmanades att fortsätta be medlemmar skicka in klagomål. 

– Det är positivt men Arbetsförmedlingen behöver ta ett större ansvar än så.

Lyssna på podden Arbetet Krim