När Saddik Kanaan kommer hem från jobbet på Samhall Volution i Växjö brukar han sätta sig i ett tyst rum och vila hjärnan.

På arbetet, där han monterar och paketerar detaljer för ventilation, måste han hela tiden spänna hörseln, och det tar på krafterna.

– Hör jag att en truck är på väg vet jag inte om föraren har lagt märke till mig eller bara koncentrerar sig på pallen han ska flytta. Det är mycket oro och anspänning, säger Saddik Kanaan.

Trivs på jobbet

Ändå trivs Saddik Kanaan med jobbet – och han har kämpat hårt för att få det.

Att man kan försörja sig är nämligen ett krav för att få stanna permanent i Sverige.

Sedan flykten från Syrien hösten 2015 har Saddik Kanaan klarat av sfi, något som blev möjligt med särskilda hjälpmedel för blinda. Han har varit på otaliga möten med Arbetsförmedlingen. Utbildat sig. Gjort praktik.

Parallellt har han gått igenom rader av utredningar av sin ögonsjukdom, som dock visat sig omöjlig att behandla.

När Samhall hittade en arbetsplats åt honom i Växjö började Saddik Kanaan pendla de elva milen från Markaryd. Han blev hämtad med bil kvart i sex varje morgon.

– Det blev nästan tre timmars restid varje dag. Jag blev väldigt trött. Men jag ville ju jobba.

Saddik Kanaan under ett arbetsmoment på Samhall.
Saddik trivs med jobbet – och han har kämpat hårt för att få det.

Flyttade till jobbet i Växjö

Till slut bröt hela familjen upp från Markaryd och flyttade till Växjö. Lägenheten är egentligen för liten, sonen måste sova i vardagsrummet. Men familjen gör allt som krävs för att Saddik ska kunna fortsätta arbeta.

Medan barnen är svenska medborgare har Saddiks uppehållstillstånd omprövats vartannat år, och risken att han ska tvingas lämna Sverige har varit en ständig källa till oro.

När Saddik Kanaan kunde hänvisa till en fast anställning på heltid, med lön enligt kollektivavtal, trodde han att han uppfyllde alla krav för permanent uppehållstillstånd. Och att pressen på familjen äntligen skulle minska.

Men Migrationsverket sa nej. Myndigheten pekade på att Samhall får ersättning från staten för att ordna arbete åt personer med funktionsnedsättning.

En anställning hos Samhall är därmed subventionerad, bedömde Migrationsverket. Och subventionerade anställningar är inte grund för permanent uppehållstillstånd.

Saddik överklagade, men Migrationsdomstolen bekräftade Migrationsverkets bedömning.

”Uppenbart en form av diskriminering”

Domstolens tolkning innebär att personer med funktionsnedsättning har sämre förutsättningar att få stanna i Sverige, säger Anna Quarnström, jurist på Synskadades riksförbund som har hjälpt Saddik Kanaan att överklaga.

– Det är uppenbart en form av diskriminering av en stor grupp människor.

Statistiken visar att det är extremt svårt för personer med funktionsnedsättningar att få jobb, konstaterar Anna Quarnström.

– Vi har en arbetsförmedling som inte fungerar och en väldigt svår arbetsmarknad. Enda chansen till arbete för människor med funktionsnedsättningar går via lönebidrag – eller Samhall. Och nu räknas de jobben per automatik som subventionerade.

Möjligheten att få stanna permanent i Sverige visade sig ändå inte helt uttömd för Saddik Kanaan.

Migrationsverket kan göra undantag från försörjningskravet om det finns särskilda skäl. Vilket det gör om personen har ”en mer långvarig nedsättning av arbetsförmågan på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan”.

Kommer bli helt blind

När Saddik Kanaan hävdade att hans ögonsjukdom innebär just en långvarig nedsättning av arbetsförmågan – han har ytterst små rester av synen kvar, och de kommer gradvis att gå förlorade – sa Migrationsverket nej än en gång.

Migrationsverket tog fasta på att Saddik Kanaan inte har sjukersättning, vilket man kan få om ens arbetsförmåga är nedsatt varaktigt.

Men i lagen finns inget krav på att man ska ha beviljats sjukersättning för att vara undantagen från försörjningskravet, sa Migrationsdomstolen i sin dom i mitten av mars. Genom domen beviljades Saddik Kanaan permanent uppehållstillstånd.

Saddik Kanaan på sitt jobb på Samhall.

”Vi vill verkligen klara oss själva”

Saddik Kanaan tycker att det är konstigt att hans jobb på Samhall inte räknas, och att alla ansträngningar för att få arbete visade sig betydelselösa för hans rätt att stanna i Sverige.

– Under de åtta och ett halvt år som har gått sedan vi kom till Sverige har jag och min familj haft försörjningsstöd under bara fyra månader. Vi vill verkligen klara oss själva.

Men på frågan om den möda han har lagt ner känns bortkastad då den inte spelade roll för uppehållstillståndet svarar Saddik Kanaan ett bestämt nej.

– Jag vill arbeta, jag vill utvecklas. Jag trivs på jobbet. Det är en stor del av mitt liv.

Migrationsverket hade möjlighet att överklaga Migrationsdomstolens dom fram till den 4 april, men valde att inte överklaga.

Lyssna på Arbetets podd Från Golvet