Om mindre än två månader ska LO ha en helt ny ledning. Fyra personer, med en ny ordförande i spetsen ska väljas på kongressen i maj men tystnaden är stor när det gäller möjliga kandidater. 

– Valberedningen har gått in i sin bunker. Det är verkligen locket på även mot oss i förbunden, säger en person i ett av LO-förbunden.

– De har ett tufft läge. Det är inte direkt så att de har jättemånga alternativ, fortsätter hen.

Arbetet har talat med många personer på olika positioner i olika LO-förbund, men ingen vill tala öppet. Valet av en ny ledning är en känslig fråga. 

Det tycker journalisten, författaren och samhällsdebattören Göran Greider är synd. 

– LO:s roll och öde i samhället är så viktigt att jag tycker att fler borde ha en synpunkt på vad LO ska ha för ordförande, säger han.

Greider: “LO behöver en agitator“

Göran Greider tycker att LO:s röst i samhällsdebatten försvagats under lång tid. För att bryta det vill han se Byggnads högröstade ordförande Johan Lindholm som ny LO-ordförande.

– Jag tror att LO skulle behöva någon i ledningen som är mer agitatorisk. 

Att Johan Lindholm redan syns och hörs mycket i frågor som gäller till exempel byggkrisen, dödsolyckor på jobbet och arbetslivskriminalitet är något LO kan dra nytta av, enligt Göran Greider. 

– Jag tycker ju att valberedningen och hela LO borde tänka att nu måste vi ha någon som kan ställa sig mitt i samhällsdebatten. Just Byggnads är ju automatiskt placerat mitt i det nyliberala helvetet med avregleringar och sånt, mer än andra faktiskt. Vi vet ju hur det ser ut på nästan varenda byggplats i dag.

Även Byggnads egna medlemmar, med Unga Byggare i spetsen, har lyft fram sin förbundsordförande som LO:s nästa ledare.

”Alla vet vem som måste axla rollen, det är Johan Lindholm.” skriver Unga Byggares ordförande Cajsa Holmqvist i ett inlägg på Facebook där hon uppmanar sin ordförande att ta ansvar för fler än Byggnads medlemmar i framtiden.

Lindholm inte självklar för alla

Johan Lindholm själv vill inte svara på om han är villig att ta uppdraget. Byggnads pressekreterare Gabriel Dahlander vill inte heller kommentera om Johan Lindholm överhuvudtaget nominerats till ordförandeposten.

– Vi kommenterar ingenting utan hänvisar till valberedningen. Deras arbete pågår, säger han.

Något som talar emot Johan Lindholm är hans ålder. Han fyller 60 före LO-kongressen och kan gå i pension vid 63 års ålder enligt sitt pensionsavtal. Det är därmed inte säkert att han skulle sitta kvar på uppdraget kongressperioden ut.

Johan Lindholm kan också ha svårt att få stöd från alla LO-förbund. Dels är Byggnads en del i samverkansgruppen 6F inom LO, vilket alla inte gillar, dels uppfattas han ibland som lite för frispråkig och radikal och inte som den enande kraft LO behöver. Han kandiderade också till ordförandeposten för fyra år sedan, då Susanna Gideonsson sedan valdes.

Att vara en enande kraft är tvärtemot en av styrkorna hos den andra ordförandekandidaten det talas mest om, HRF:s ordförande Malin Ackholt. 

Ackholts erfarenhet kan leda till toppen

Hon har bekräftat att hon nominerats till LO:s ledning, men inte till vilken post. Att det handlar om ordföranderollen, säger flera personer Arbetet talat med. 

Malin Ackholt har lång erfarenhet, med 19 år i HRF:s förbundsledning, och kommer från ett förbund som står utanför LO:s interna grupperingar och strider. Hon beskrivs som kompetent och som någon som respekteras bland förbunden. 

Men det finns en oro för att hon kanske inte skulle nå ut som den tydliga röst i samhällsdebatten som Göran Greider talar om och som många LO-förbund söker i en LO-ledare.

Flera personer Arbetet talar med lyfter även Kommunals ordförande Malin Ragnegård som en lämplig LO-ordförande. Men de säger samtidigt att det är tveksamt om hon vill ta uppdraget. Kommunal och hon själv har valt att inte kommentera frågan. 

Även Sekos ordförande Gabriella Lavecchia har nämnts i sammanhanget. Hon säger till Arbetet att valberedningens arbete pågår för fullt och att hon inte vet om hon själv är föreslagen som ordförande, eller vilka som är det. 

– Jag vet inte. Men jag förutsätter att alla som får en sådan fråga om att bära det förtroendet skulle säga ja till det. Det ingår, men där är vi inte alls. Utan nu jobbar valberedningen på med intervjuer och träffar. 

Flera förbundsordförande säger nej

Inte heller GS ordförande Per-Olof Sjöö, som nämndes i spekulationerna redan vid ordförandevalet för fyra år sedan och tidigare än så, säger sig vara aktuell när Arbetet frågar. 

Det samma gäller Handels ordförande Linda Palmetzhofer och IF Metalls ordförande Marie Nilsson.

– Nej, det är inte aktuellt. Vi har ju nominerat Veli-Pekka Säikkälä från IF Metall, men det är ju framför allt i rollen som avtalssekreterare, säger Marie Nilsson.

Tillsammans med Malin Ackholt är Veli-Pekka Säikkälä den enda som bekräftat att han står till förfogande för en roll i LO:s ledning.

Om Kommunals ordförande Malin Ragnegård inte blir LO-ordförande lyfts även förbundssekreterare Jessica Leiding fram som en möjlig kandidat till LO-ledningen, men kanske främst som vice ordförande.

När valberedningen presenterar sitt förslag är inte känt. Det behöver inte ske förrän på LO-kongressen den 17-20 maj, men enligt valberedningens ordförande Tomas With kommer förslaget att presenteras så snart det är klart.

– Det blir när det är klart. Fokus nu är att få ihop helheten på bästa sätt, säger han.

I övrigt vill han inte kommentera uppgifterna till Arbetet om att det skulle vara ett tufft läge för valberedningen. Han säger att de nu vänder och vrider på alla alternativ och möjliga kombinationer.

– Inget är klart förrän allt är klart. Men det är klart att det är ett komplext uppdrag.