Den fackliga organisationen Union to Union finansierar fackliga utvecklingsprojekt i mer än 60 länder, men nu är finansieringen hotad, uppger tidningen Arbetsvärlden. 

I fredags meddelade Sida att man ska säga upp avtalen med alla organisationer från civilsamhället som löpande förmedlat biståndspengar till projekt i olika delar av världen. 

Sidas avtal med Union to Union skulle ha löpt i fyra år till, men avslutas nu 1 januari 2025.

– Vi ger stöd för facklig verksamhet som når 500 fackföreningar. Vi måste nu informera dem om att svenskt bistånd inte kommer kunna stötta er verksamhet, säger Maria Nyberg, generaldirektör på Union to Union till Arbetsvärlden.

Fler organisationer i civilsamhället drabbas

Förutom fackliga Union to Union, som fått 80 procent av sin finansiering från Sida, får även organisationer som Rädda barnen, Kvinna till kvinna, RSFU och Världsnaturfonden sina avtal uppsagda 

Bakgrunden är regeringens nya strategi för bistånd. Som en del i den har Sida fått i uppdrag att se över hur myndigheten på egen hand ska kunna ta över och förmedla biståndet som idag går via 16 partnerorganisationer.

Organisationerna ska kunna ansöka om att få pengar även i framtiden, men hur det ska gå till, vilka krav som ställs är ännu oklart.  

Sidas presstjänst säger till Arbetsvärlden att beslutet om att avsluta avtalen ännu inte är formellt fattat, men att de berörda organisationerna meddelats att det förbereds.