Brandmän

Brandmän utsätts för flera farliga ämnen på jobbet. Brandrök kan till exempel innehålla kolmonoxid, partiklar och kemiska ämnen som kan påverka foster. Gravida och ammande får därför inte rök- eller kemdyka. De ska inte jobba med utryckningar utan erbjudas omplacering. Brandmansyrket innehåller dessutom tunga lyft, stress och extrem hetta, vilket gravida också ska vara försiktiga med.   

Vårdanställda 

Var försiktig vid arbete med cellgifter. Exponering sker inte bara vid beredning av cytostatikan utan kan även uppstå om en patient kräks. Även narkosgaser kan innebära risker. Som vård­anställd kan man också utsättas för smitta av till exempel röda hund och toxoplasmos. Andra risker att bedöma kan vara tunga lyft, krävande arbetsställningar, stress och nattarbete.  

Byggnadsarbetare

Flera kemiska risker förekommer på byggarbetsplatser. Var försiktig vid arbete med tvåkomponentslim (epoxy), fogskum, härdplaster, formolja (används vid gjutning) och kolmonoxid som kan uppstå vid förbränning och svetsning. Lösningsmedel och färgpigment kan påverka fertilitet och foster. Gammal målarfärg kan innehålla bly. Buller, vibrationer, tunga lyft och arbetsställningar ska riskbedömas.  

Frisörer

En stor fransk forskningssammanställning 2016 visade att frisörer kan ha svårare att bli gravida och löpa högre risk för missfall, men det är oklart vad det beror på. Frisörer arbetar med många olika kemikalier och det kan finnas anledning till extra försiktighet med till exempel hårfärger under graviditeten. Andra faktorer som kan påverka i frisöryrket är ständigt stående arbete och stress.   

Fordonstekniker

I bilverkstäder finns många kemiska risker. Var försiktig vid arbete med härdplaster, isocyanater, och organiska lösningsmedel som kan finnas i spackel och lacker. Hantering av bränslen som bensin och diesel, oljor och bromsvätskor är också en risk, liksom kolmonoxid i avgaser och svetsrök. Dessutom förekommer buller, vibrationer, och ansträngande arbetsställningar. Håll koll på produktsäkerhetsbladen och gå igenom riskerna med arbetsgivaren för att se vilka arbetsmoment du bör undvika och hur du kan skydda dig om du är gravid.