Arbetslösheten ökar, och värst är läget i byggbranschen.

Varslen duggat tätt, samtidigt som en rad byggföretag har gått i konkurs de senaste månaderna.

– I höstas var vi en grupp medlemmar i Byggnads som såg att det gick åt skogen med bostadsbyggandet. Småhustillverkare i Småland gick omkull och vi förstod att krisen skulle sprida sig till oss, säger Stefan Slottensjö, träabetare på Skanska i Stockholm.

Initiativet har blivit nationellt

Tillsammans med andra fackligt aktiva startade Stefan Slottensjö en kampanj för ökat bostadsbyggande. Ett regionalt initiativ som har vuxit och blivit nationellt.

Klockan 17 i dag, tisdag, samlas byggnadsarbetare och anställda inom småhusindustrin på Sergels torg i Stockholm för att demonstrera. Deras krav är enkelt formulerat: ”Bygg bort krisen – bygg bostäder”.

– Vi har fått in nästan 18 000 namnunderskrifter som vi ska lämna över till bostadsminister Andreas Carlsson. Först var han inte intresserad av att träffa oss, men nu ska han tydligen ta emot namnlistorna, säger Stefan Slottensjö.

Växande befolkning

Boverket bedömer att 67 000 nya bostäder behöver byggas varje år fram till 2030 för att ge rum åt en växande befolkning.

Men 2023 påbörjades bara omkring 27 000 nya bostäder. Det är en minskning med 55 procent jämfört med året innan.

Och i år ser bostadsbyggandet ut att falla ytterligare.

Tredubblade bostadsräntor och ökade kostnader för byggmaterial, transporter och annat gör att många byggprojekt inte längre ”går ihop”.

– Under pandemin sköt staten till pengar för att hålla uppe efterfrågan, säger Stefan Slottensjö. Det borde den göra nu med.