REPLIK. Spelar det någon roll om det finns barn i världen? Julia Skott tycker inte det – fler bebisar handlar om ”tillväxt”. Men ett samhälle där det föds barn har en framtid. Ungarna påminner oss om att världen är värd att kämpa för.

Barn är en manifestation av att det finns något viktigare än oss själva. De utgör en konkret påminnelse om de mänskliga villkoren: Att vi föds skyddslösa, beroende av andra människor. Barnens närvaro gör världen bättre.

Eftersom barn bidrar till det gemensamma bästa är deras närvaro i samhället en legitim uppgift för politiken. Barnbidraget är inte så mycket en ”morot”, som Skott skriver, utan ett sätt att låta föräldraskapets kostnader betalas gemensamt.

Att engagera sig i något större än det egna jaget är en central del av den mänskliga erfarenheten. Det finns många sätt att göra det. Det enklaste är att skaffa några ungar. Att bli förälder och att uppfostra och leva med barn är ett uttryck för att fullgöra sitt ändamål som människa för de flesta.

Hur kan jag säga det? Därför att drivkraften att göra det finns i alla mänskliga samhällen och i alla tider. Att förre barn föds indikerar att något är fel.

Gigjobb och dejtingappar

För liberaler till både vänster och höger är i stället fallande fruktsamhet ett bevis på frihet. Logiken är att eftersom vi i Sverige lever i den bästa av världar är antalet födda ungar ett uttryck för människors innersta vilja.

Det är en slapp Timbro-analys. Väntat från DN:s ledarredaktion, mindre så från Julia Skott. Friheten har vuxit för arbetsgivare, hyresvärdar och förmögna – för väldigt många andra har möjligheterna i stället snävats in.

Drygt var fjärde ung bor hemma hos sina föräldrar, enligt Hyresgästföreningen. Det är en kvarts miljon personer i barnafödande ålder som inte bor i den bästa av alla världar, utan i sitt gamla barnrum. Det handlar inte om normer, utan om en kraschad bostadspolitik.  

Vi lever våra liv under materiella förutsättningar och dessa förutsättningar har blivit sämre för barnafödande. Att bo kvar hemma är en usel förutsättning för att vilja skaffa ungar.

Det är svårt att skapa trygga relationer i en värld av giggjobb och dejtingappar. Det är svårt att skaffa fler barn när det byggs fel typer av bostäder. Att politiken för att möta klimatkrisen är helt otillräcklig inspirerar inte till att befolka framtiden.

Ohederligt av Dagens Nyheter

”Den som vill leva ett Sex and the city-liv gör rätt i att avstå ungar” skrev jag i min artikel. Men Dagens Nyheters ledarredaktion låtsas att jag skrev ”Den som avstår ungar vill leva ett Sex and the city-liv”. Det är två helt olika påståenden och sammanblandningen är ohederlig.

Att det inte är ändamålsenligt att bli förälder för den som söker ett liv präglat av fest och tillfälliga sexuella kontakter får sägas vara uppenbart.

Det finns emellertid massor av skäl att välja bort barn. Att vilja koncentrera sig på konstnärligt skapande, den politiska kampen eller hängivenheten till Gud är några.

”Vi kan inte dela ut medaljer till kvinnor som föder mer än ett visst antal barn” tycker Skott. Men vore det så fel? Gärna medalj, men först höjt barnbidrag och byggandet av fler treor och fyror med rimlig hyra.