Under den svartaste veckan på de senaste tio åren har sex byggnadsarbetare dött på jobbet. Senast i går, torsdag, omkom ytterligare en. Hittills i år har branschen drabbats av 17 dödsfall, vilket gör byggen till en av de allra farligaste arbetsplatserna.

– 2023 är ett nattsvart år, säger Johan Torstensson Aas, ombudsman på Byggnads med ansvar för arbetsmiljöfrågor.

Var tionde skyddsombud har försvunnit

Samtidigt som säkerheten tycks bli allt sämre tappar förbundet skyddsombud. Jämfört med tre år tillbaka har nästan var tionde skyddsombud på svenska byggarbetsplatser försvunnit.

Enligt Johan Torstensson Aas beror det delvis på att förbundet påbörjat ett arbete att gallra ut skyddsombud som inte längre är aktiva, eller har bytt arbetsgivare.

– Men det beror också på att de stora seriösa företagen i allt mindre utsträckning jobbar med egen personal. I stället tar de in underentreprenörer, mindre företag som är oseriösare och där har vi väldigt svårt att rekrytera skyddsombud, säger Johan Torstensson Aas.

”Problemet är långa entreprenörskedjor”

Eftersom skyddsombuden bara har rätt att verka hos det företag och på den arbetsplats som det har utsetts på blir det problem med långa kedjor av underentreprenörer, ofta med utländsk arbetskraft, enligt Johan Torstensson Aas.

Tror du att den senaste tidens utveckling kan få upp ögonen på branschen?
– Det som behövs är lagstiftning, att det bara ska vara tillåtet med en, max två underentreprenörer. Och så måste huvudentreprenören få ett helhetsansvar för arbetsmiljön. Då skulle också deras skyddsombud få rätt att verka även hos underentreprenörerna.