Förra året tvingades Gällivare kommun betala nästan en miljon kronor i böter för att de brutit mot arbetstidslagen och låtit personalen arbeta övertid betydligt mer än vad lagen tillåter

Nu kan KA berätta att Gällivare fortsatt bryta mot lagen. Övertidsuttaget för 2022 överstiger laggränsen med råge både räknat på helår och kalendermånad.

Här finns anställda med mer än 300 övertidstimmar på ett år. Nästan 30 personer ligger över den lagliga maxgränsen på 200 timmar. 

Bryter mot lagen månad efter månad

Någon har över 94 timmars övertid under en månad. En annan har under tre månader i rad arbetat övertid 76, 64,5 respektive 80,5 timmar, visar ett underlag som Kommunal har begärt ut från kommunen och som KA tagit del av. Enligt arbetstidslagen får man arbeta max 50 timmars övertid på en kalendermånad.

Det handlar om tillsvidare- och visstidsanställda på vård- och omsorgsboende, hemvård och inom funktionshinder. 

”Leder till att vi blir sjuka”

– Det är fruktansvärt att kommunen använder övertiden så här. Arbetstidslagen är en skyddslag och det här övertidsuttaget leder bara till att vi blir sjuka. Jag förstår inte varför de inte lägger mer energi på att komma till rätta med övertiden, säger Kommunals huvudskyddsombud Marita Eriksson Nilsson.

Kommunal har nu lämnat in en begäran till Arbetsmiljöverket om prövning av sanktionsavgift för kommunen, för såväl helår som kalendermånad.

Har fortsatt bryta mot lagen

När Gällivare bröt mot arbetstidslagen och övertidsuttaget för 2021 tvingades kommunen betala 923 000 kronor i sanktionsavgift.

Trots nästan en miljon i böter fortsätter ni i samma spår. Varför?

– En anledning är att vi inte har ett system som gör att vi ser övertiden i realtid. Men det handlar också om att vi har jättesvårt att få tag i personal och inte har kunnat lösa det på annat sätt, säger socialchef Annette Viksten Åhl.

Betyder det att ni bryter mot arbetstidslagen 2023 också?

– Nej. Jag kan inte garantera att det ser helt bra ut, men jag vet att vi har fått ner timmarna ordentligt. Vår ambition är att göra rätt och de som letar personal sliter hårt. Inför varje helg har vi listor på vilka som kan ringas in som inte går över gränsen för övertiden. Men om de inte svarar ringer man till slut någon man vet kommer att komma in.

Ska följa lagstiftningen

Hur ska det då bli bättre?

– Vi får fortsätta jobba med rutinerna. Men den övergripande frågan handlar om att få personal. Att få folk att flytta hit. Vi har låg arbetslöshet och två stora gruvföretag som konkurrerar om arbetskraften.

Vilka blir konsekvenserna för personalen med ett övertidsuttag som bryter mot arbetstidslagen? 

– Det är absolut inte bra att jobba så mycket övertid, förstås. Varken för deras hälsa eller fritid. Vi ska ju följa den lagstiftning som finns, säger Annette Viksten Åhl.

Artikeln är tidigare publicerad i Kommunalarbetaren som tillsammans med Arbetet och sju andra titlar ingår i LO Mediehus.