Många timmars övertidsslit i pandemivården hade ett pris. Inte bara för de anställdas arbetsmiljö utan nu också för Region Skånes budget.

Nu vill nämligen Arbetsmiljöverket kräva regionen på över 8,8 miljoner kronor för att de låtit de anställda jobba för mycket övertid under pandemiåret 2021. Totalt rör det sig om sex beslut om sanktionsavgifter, som utfärdats efter att Vårdförbundets avdelning i Skåne larmat. Den största avgiften på 4,4 miljoner kronor gäller Skånes universitetssjukhus. 

– De dryga 8,8 miljonerna av skattebetalarnas pengar hade gjort betydligt större nytta i form av löneökningar för våra medlemmar som arbetar i regionen. Samtidigt är det bra att Arbetsmiljöverket ger det här tydliga beskedet att det är olagligt, säger Malin Tillgren, ordförande för Vårdförbundets avdelning i Skåne, i ett uttalande. 

Tufft pandemiläge

Den olagliga övertiden var 18 523 timmar och gäller barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Gränsen för övertid är 200 timmar per år och anställd. Utöver det finns extra övertid, men då ska arbetsgivaren ha särskilda skäl.

Arbetsgivaren har hänvisat till det tuffa pandemiläget som rådde 2021. Men enligt Arbetsmiljöverket har övertidstimmarna oftast handlat om en underbemanning som fanns redan före pandemin.

”Arbetsmiljöverket bedömer att pandemin och dess konsekvenser i form av sjukfrånvaro med mera generellt inte utgör skäl för extra övertid”, står det i besluten.

Dom från i somras

Som grund för sina beslut hänvisar Arbetsmiljöverket till en dom från förvaltningsrätten i Luleå från i maj i år. Då gällde det Gällivare kommun som fått en sanktionsavgift på strax över 900 000 kronor för olaglig övertid under pandemiåret 2021.

Precis som i fallet med region Skåne hävdade kommunen att det under pandemin varit hög sjukfrånvaro och stor personalbrist, samtidigt som det behövdes mer personal för att vårda alla covidsjuka. 

Men varken pandemin eller det faktum att liv svävat i livsfara är godtagbara skäl för den extra övertiden, ansåg förvaltningsrätten då. 

Regionen tänker överklaga

Region Skåne har fått längre tid på sig att svara Arbetsmiljöverket. Senast den 5 december ska de skicka in sitt svar om varför de inte godkänner de höga avgifterna. Efter det är det upp till myndigheten att besluta om de ska vända sig till förvaltningsrätten för att få avgiften prövad och utfärdad.

Enligt regionens presstjänst vill de inte kommentera medan processen pågår. Om Arbetsmiljöverket väl bestämmer sig för att ta ut sanktionsavgiften kommer de dock överklaga, skriver presstjänsten. Regionen anser att det fanns synnerliga skäl till extra övertid just med anledning av pandemin.