Efter mindre än två år som LO:s chefsekonom meddelar Laura Hartman i dag, fredag, på sociala medier att hon lämnar uppdraget.

På Arbetets fråga om varför hon slutar efter så pass kort tid svarar Laura Hartman:

– Jag och LO:s ledning är överens om att vi ska gå skilda vägar. Jag är glad och stolt över det jag fått bidra med: Att lyfta LO-medlemmarnas perspektiv i den ekonomisk-politiska debatten.

”Hunnit göra avtryck”

LO:s chefsekonomer har av tradition en fri och självständig ställning. Enligt LO:s kanslichef Elisabeth Brandt Ygeman har LO inte haft några synpunkter på Laura Hartmans ekonomisk-politiska linje.

– Hon har hunnit göra avtryck. Det finns mycket vi kommer att ta vidare när det gäller att ta plats i den ekonomiska debatten, säger Elisabeth Brandt Ygeman.

Samma sida som Svenskt näringsliv

Som LO:s chefsekonom har Laura Hartman argumenterat mot ett alltför ensidigt fokus på inflationsbekämpning från såväl regeringens som Riksbankens sida.

Där har hon hamnat på samma sida i debatten som Svenskt Näringslivs chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt.

Men uppgiften för LO:s chefsekonom är ett annan: att söka en politik där hög sysselsättning kombineras med ökad jämlikhet.

– Jag ser tyvärr inte särskilt mycket i den nuvarande politiken, vare sig från regeringen eller riksbanken, som kan bryta utvecklingen mot ökade klyftor. Och ärligt talat inte några tydliga idéer i en sådan riktning från andra politiska partier heller.