Det börjar med ett pilotprojekt i de två socialt utsatta områdena Berga/Ekkällan och Berga/Vimanshäll.

Ingela Ritapuu-Rebo är själv barnskötare i Vimanshäll och säger att språkproblemen ibland är stora.

– Man måste dokumentera mycket och förstå läroplanen. Man måste kunna ha samtal med föräldrar. I dag har vi undervisning på förskolan enligt läroplan och använder oss då mycket av bland annat läsning, sånger och ramsor.

Får frågor vid medarbetarsamtal

Tanken är att de anställda vid sina medarbetarsamtal ska få frågan om de behöver stöttning eller hjälp och få svara på vad man i så fall är i behov av. 

– Det handlar om att man i medarbetarsamtalet är nyfiket undrande för att vi ska få fatt i om man har medarbetare som tycker att det är komplicerat med det svenska språket, säger avdelningschef Helén Petersson, avdelningschef på Linköpings kommun.

Hon ger exempel på frågor som de anställda kommer att kunna få:

  • Vilka språk pratar du och vilket språk behärskar du bäst?
  • I vilka situationer är det lätt för dig att prata svenska, i vilka situationer är det svårare?
  • Hur är det att läsa och förstå instruktioner på svenska?
  • Tycker du att du själv behöver förbättra din svenska?
  • Hur fungerar det i situationer utifrån den språkliga grunden i samtalet med barn, kollegor och vårdnadshavare?

Inte bara invandrare

Sektionsföreträdaren Ingela Ritapuu-Rebo är alltså positiv till detta och hon lyfter också fram att det inte bara är invandrare som kan ha behov av språkstöttning. 

Efter de kartläggande samtalen är tanken från kommunen att de som behöver det ska språkutbildas på arbetstid och att en vikarie ska sättas in för medarbetaren.

Helén Petersson betonar att samtalen är till för att hjälpa.

– Man ska inte känna någon oro för att man inte har kvar sin anställning, man ska känna att arbetsgivaren hjälper mig att bli bättre.

”Gäller allas arbetsmiljö”

Kommunals Ingela Ritapuu-Rebo hoppas att det hela också ska resultera i att de som talar god svenska kan få en bättre arbetsmiljö.

– Det är ett tufft läge i förskolorna. Språkförbistringar och att man inte klarar av att dokumentera gör att arbetsbelastningen kan bli större för någon annan, så det här gäller arbetsmiljön för alla.

Artiklen är tidigare publicerad i Kommunalarbetaren som tillsammans med Arbetet och sju andra titlar ingår i LO Mediehus.