Hyvlingarna på H&M blev både kritiserade och omskrivna när de genomfördes i våras. En oväntad konsekvens var att personal som var föräldralediga hamnade i kläm, något som Handelsnytt tidigare rapporterat om.

Den som tackar ja till ett kontrakt med lägre timmar, även kallat omplaceringserbjudande, har enligt kollektivavtal rätt till en omställningstid med sina tidigare timmar. Omställningstiden varierar beroende på anställningstid.

I fallet med de föräldralediga anser H&M att omställningstiden ska börja redan under föräldraledigheten, medan Handels menar att den bör börja ticka först när man återgår i arbete.

Hyvlades från åtta till fem timmar i veckan

Enligt Ellinor Gudmundsson, jurist på LO-TCO Rättskydd, lutar de sig mot föräldraledighetslagens bestämmelser om missgynnade behandling.

– Arbetsgivaren hade kunnat ge dem omställningstiden när de kom tillbaka. Att den börjar under föräldraledigheten är ett missgynnande, det är så vi ser på saken. Det här är något som inte kom dem till gagns just för att de var föräldralediga, säger hon till Arbetet.

Den första stämningsansökan gällde en anställd som hyvlats från 30 timmar i veckan ner till fem.

Nu går Rättskyddet fram med ytterligare ett fall där sysselsättningsgraden justerats från åtta till fem timmar. Ellinor Gudmundsson vill att båda målen handläggs samtidigt.

– Det är två olika personer men rättsfrågan är identisk, säger hon.

”Det här är något som inte kom dem till gagns just för att de var föräldralediga”, säger Ellinor Gudmundsson, jurist på LO-TCO Rättskydd.

H&M: Inte samma som uppsägningstid

Via en jurist på Svensk Handel har H&M tidigare svarat på stämningen.

Där argumenterar de för att omställningstid och uppsägningstid är olika saker.

Om medlemmen valt att inte acceptera omplaceringen så skulle uppsägningstiden i stället börjat löpa när denne återvände till arbetet.