Truckföraren, som var i 35-årsåldern, arbetade på modeföretaget NA-KD:s lokaler i Landskrona vid händelsen.

Han var dock bemanningsanställd av logistikföretaget Logent.

Olyckan skedde när mannen körde in i en järnbalk under arbetstid. Han klämdes så illa att han avled av sina skador.

Sedan dess har utredning av olyckan pågått.

Strafföreläggande på 3 miljoner

På onsdagen rapporterade tidningen Sydsvenskan att riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål nu har utfärdat ett strafföreläggande om företagsbot på tre miljoner kronor.

Olyckan anses därmed vara ett arbetsmiljöbrott och bero på att ansvariga varken har gjort tillräckliga riskbedömningar eller ha vidtagit tillräckliga åtgärder.

Tre miljoner konor är det högsta belopp som kan utfärdas i ett strafföreläggande. Nästa steg är att ta ärendet vidare till domstol för rättegång.

Vad är ett strafföreläggande?

Ett strafförläggande kan utfärdas av åklagare i stället för att väcka åtal, om det finns förutsättningar för det. Det används exempelvis i ärenden där skuldfrågan är utredd, genom erkännande eller övrig utredning 

Källa: Åklagarmyndigheten