Innan de dova tunga slagen utdelas hörs arbetsledarens röst på inspelningen.

– Du är en skitstövel. Du har inga papper!

– Du blir skjuten! Du blir slängd i skogen! Ingen kommer ens att leta efter dig!

– Såna som du finns hur jävla många som helst här! Nedgrävda i skogarna!

Mannen som kommit in på kontoret får därefter ta emot slag efter slag.

Platsen är ett byggkontor i Sverige. Han kommer från Ukraina och har under 2022 arbetat på flera byggen för företaget, även på offentliga byggnader, som skolor och äldreboenden.

Nu vill han få ut sin lön och innan han gått in till chefen har han satt på mobilens inspelningsfunktion.

Men några pengar får han inte. I stället blir han misshandlad. Han skadar käken och får en framtand utslagen.

Misshandeln, som nyligen lyftes fram i Arbetets granskning, är ett av otaliga exempel på den kriminalitet, ofta baserad på våld eller hot om våld, som alltmer har bitit sig fast i svensk byggsektor.

Organiserad brottslighet

Och det handlar inte längre om några enskilda händelser. Företag, ofta med en förankring i forna sovjet, är delar av en organiserad brottslighet som har satt i system att utnyttja det svenska systemet.

Det är företag som inte bara tänjer på regelverket. Många av dem har medvetet etablerat sig just i Sverige på grund av vårt svaga regelverk.

Och detta måste få ett stopp.

Grunden för utvecklingen kan mycket tydligt sättas till 2008. Det var det år då Miljöpartiet gick samman med den borgerliga alliansen och ändrade lagen om arbetskraftsinvandring. Även arbetsmarknadsprövningen togs bort, den prövning av behovet av arbetskraft från länder utanför EU som dessförinnan fanns.

I stort sett hela övriga Europa har i olika former kvar sin arbetsmarknadsprövning.

Men viljan från den borgerliga alliansen att kunna importera billig arbetskraft värderades högre.

Höljt i dunkel

Socialdemokraterna och Vänstern ansåg att de ofta kunniga yrkesmän som kom hit måste fortsätta kunna garanteras rimlig lön och rätta villkor men blev överkörda av Alliansen och Miljöpartiet.

Motivet från Miljöpartiets sida att gå samman med Alliansen är fortfarande höljt i dunkel.

Och även om den tilltagande brottsligheten inom byggsektorn fått alltmer utrymme i debatten de senaste åren finns de grundläggande motsättningarna kvar mellan blocken, där Socialdemokraterna vill återinföra en striktare kontroll men där riksdagsmajoriteten har sagt nej.

Och det här skapar frågan, vad händer nu med en SD-trogen konservativ regering vid makten?

I juli förra året presenterade den socialdemokratiska regeringen en strategi i 45 punkter för att stävja arbetslivskriminaliteten.

Här finns en rad bra punkter och Kristerssons regering säger sig visserligen vilja fortsätta genomföra 45-punktsprogrammet. Men efter snart tio månader i regeringsställning hopar sig frågorna.

Neddragningar

Medan Socialdemokraterna ville ge mer resurser till Arbetsmiljöverket har Kristerssons regering redan dragit ned på Arbetsmiljöverkets personal med 100 personer.

Socialdemokraterna har också resultatlöst drivit på för att återinföra arbetsmarknadsprövningen.

Vi har hamnat i den trista situationen att alla övriga nordiska länder och många länder på kontinenten har kommit betydligt längre i jakten på organiserad kriminalitet inom byggbranschen än vad Sverige har gjort.

I Norge ratas enligt ett enklare system uppenbara fuskkalkyler vid anbudsförfarande.

Många fuskanbud

Som Arbetet tidigare har skrivit släpps i stället ofta fuskanbud igenom i Sverige trots att handläggare ibland till och med själva inser att de är just fuskanbud.

De alltför svaga riktlinjerna för offentlig upphandling i Sverige har därmed fungerat som en hjälp till kriminella företag.

Efter tidigare stora motsättningar mellan arbetsmarknadens parter enades tidigare i vår fack och arbetsgivare inom byggsektorn att skapa en egen kontrollorganisation, Svensk Byggkontroll.

Organisationen ska kunna identifiera och gemensamt svartlista de företag som inte följer reglerna och isolera dem från jobb.

Det är en utmärkt ambition. Men det innebär inte att de förändringar av lagar och regler som äntligen har kommit igång ska tillåtas tappa fart.

Kriminaliteten inom svensk byggsektor får inte falla i glömska för att vi har en i stora stycken handlingsförlamad konservativ regering vid makten.

Parternas nya gemensamma kontrollorgan måste få ett starkare politiskt understöd.