KOMMENTAR. Blott Sverige svenska byggregler ha. Men inte så länge till, för nu har Boverket gått ut med att våra byggregler kan luckras upp.

Man föreslår att kravet på dagsljus tas bort samt att man tillåts att bygga lägenheter med en takhöjd som går precis över dörrfodret (dvs en takhöjd på ca 2,10 m).

Innan någon hann blinka hoppade Fredrik Kopsch, Timbros chefsekonom, på tåget och skrev en debattartikel i Expressen.

Han framhöll att bostäder utan fönster, med sänkt takhöjd och där buller tillåts skulle ge billigare bostäder och därmed fler människor en bostad.

Det låter ju fint, att fler ska få någonstans att bo nu när vi har en skriande bostadskris.

Vad Kopsch glatt glömmer bort är att vi har de byggregler som vi har av en anledning, de finns inte där bara för att det är så kul med reglerutan för att vi ska bygga goda bostäder, där ett av minimikraven är att vårt boende inte ska göra oss sjuka eller vara potentiella dödsfällor. 

Talar om brandskyddet

Han talar sig varm om brandskyddet, skriver att det inte är förhandlingsbart och att de reglerna inte får luckras upp.

Vad chefekonomen glömmer är att som det ser ut idag så ska alla bostäder ha minst två utrymningsvägar. Ytterdörren är en, men som en andra utrymningsväg klassas balkong eller fönster.

En lägenhet utan fönster riskerar därför att bli en dödsfälla vid en trapphusbrand, där den enda utrymningsvägen inte går att använda.

Jag undrar ju om Kopsch har tänkt sig att vi ska uppfinna en ny brandklass som gör den fönsterlösa bunkern motståndskraftig till brand i timtal (dagens lägenheter är separata brandceller och ska stå emot brand i 60 minuter)?

Det är inte gratis och skulle snabbt äta upp den besparing man gjorde på att skippa fönster. 

Risk att göra boende sjuka

Lägenheter utan fönster riskerar att göra de boende sjuka. Risken för mögeltillväxt blir högre och kan därför göra boendet potentiellt dödligt.

Kopschs svar på hur man ska hantera bristen på dagsljus var ytterst cyniskt: ”Man kan gå ut om man vill ha dagsljus”. Visst är det trevligt att vara utomhus, men att ha det som enda alternativ är inte rimligt.

Fönster är heller inte så våldsamt kostnadsdrivande vid byggande att det skulle ge några större effekter på den slutgiltiga prislappen på en sådan bostad. 

Dagens byggnadsnorm för takhöjd är 2,4 meter. Att sänka den till 2,10 skulle förvisso göra att man får in fler bostäder på samma yta och inom planen, men vem vill bo så att du inte ens kan hänga upp en lampa utan att få den i knähöjd? Det känns dystopiskt det hela, att bo i en fönsterlös lägenhet där man knappt kan stå upprätt utan att slå i taket.

Givetvis tänker sig inte Kopsch att det är han och hans Timbro-kollegor som ska bo i dessa fönsterlösa bunkrar till bostäder. Det ska de utan alternativ göra.

A- och b-lag för bostäder

Vad sådana här förslag skulle innebära vid ett genomförande är att skapa ett a- och b-lag i bostadsbeståndet, där b-laget utgörs av bostäder som på sikt gör de boende sjuka (om de inte brinner inne först). 

De vill utnyttja den havererade bostadsmarknaden till att skicka tillbaka kvaliteten på bostäder över hundra år i tiden, till en tid då de utan pengar blev hänvisade till undermåliga bostäder. Det var av den anledningen som byggreglerna kom till från första början, att våra boenden inte ska vara klasskodade utan vara jämlika ur säkerhetssynpunkt.

Alla har rätt till en bra bostad, oavsett storleken på plånboken. Du ska kunna känna dig trygg med att ditt boende inte gör dig sjuk.

Även om så Kopsch skulle livestreama två dygn från en sådan bunkertillvaro, utan dagsljus men med ett konstant lågfrekvent buller, sedan ge tummen upp och konstatera att tillvaron var toppen förändras inte den saken.