REPLIK. En grund i avtalstecknande är att förstå partsställningen på svensk arbetsmarknad i dag.

I det fall Spelarföreningen ska teckna avtal kommer de inte kunna ta del av det paket som förhandlats fram i och med det nya huvudavtalet och som alla Arbetsgivaralliansens medlemmar omfattas av. 

Huvudavtalet gör att vi bara kan teckna kollektivavtal med fackförbund som är anslutna till det, oavsett vad andra vill eller inte.

Så ser den svenska modellen ut

Det är så den nya svenska modellen ser ut och Arbetsgivaralliansen värnar denna modell och vill teckna avtal som är bra för alla, både klubbar och spelare.

Att avtalsförslaget skulle vara sämre än det tidigare stämmer inte.

Vi erbjuder en bättre sjukförsäkring, en samordning vad gäller pension och försäkring samt trygghetspaket med TRS.

Vi beklagar att förhandlingarna stannat av, vi vill färdigställa ett avtal så snabbt som möjligt.


Slutreplik från Spelarföreningen

Spelarföreningen har tecknat avtal på damsidan sedan 2008, det innan Arbetsgivaralliansen kom in och började teckna avtal för idrottare och dessutom finns internationella överenskommelser mellan FIFA och FIFPRO som pekar ut vem som representerar spelarna internationellt och nationellt.

Dessa överenskommelser har ligan (EFD) och klubbarna att förhålla sig till då de är bundna till dessa överenskommelser.

Försäkringspaketen som finns idag är väldigt bra för många yrkesgrupper men är inte anpassade för elitidrottare oavsett vem som är tecknar dem.

Spelare har skadat sig

Detsamma gäller TRS. Det sitter i dag elitidrottare ute i landet med avtal flera år framöver som skadat sig i sitt arbete och som inte får någon lön då man blivit utförsäkrad och de försäkringar som finns inte ger önskvärt ekonomiskt skydd. 

Tilläggas skall att elitidrottaren trots att man är skadad, inte får ersättning från F-kassan eller försäkringar är på jobbet lika mycket som övriga friska spelare eller kanske till och med mer för att bli spelklara så snart som möjligt.

Spelarföreningen har hela tiden varit redo att förhandla men AA har vägrat sedan ett år tillbaka.

Magnus Erlingmark, Generalsekreterare Spelarföreningen