Rätt att jobba kvar till 69 

Från och med 2023 har du rätt att jobba kvar på ditt jobb tills du fyller 69 år. Den åldersgränsen var tidigare 68 år. Du kan så klart arbeta längre än så, om du och din arbetsgivare är överens om det. Och andra bestämmelser kan finnas om ni har kollektivavtal.

Skattesänkning för personer som fyller 66

Skatten sänks för personer som fyllt 65 när det nya året börjar och som vill fortsätta jobba. Enligt regeringen blir skattesänkningen i snitt 1 900 kronor per år, men som mest 6 000 kronor per år. Samtidigt höjs åldersgränsen för när du har rätt till förhöjt grundavdrag på skatten, från 65 år till 66 år. 

Höjd pensionsålder

Gränsen för när du tidigast kan ta ut allmän pension höjs med ett år. Från 62 års ålder till 63 års ålder. Det berör de som är födda 1961 och 1962. Samtidigt höjs gränsen för när man tidigast kan få garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg. Nu är den gränsen 66 år. Men för dig som är född 1957 eller tidigare går gränsen vid 65 år.

Höjd pensionsålder påverkar andra ersättningar

När pensionsåldern höjs med ett år påverkas även andra ersättningar. När man bedömer rätten till sjukpenning vid dag 180 har arbetsförmågan stämts av mot hela arbetsmarknaden. Men för de som fyllt 62 år bedömer man enbart om arbetsförmågan finns på personens arbetsplats. Nu höjs den gränsen till 63

Höjt reseavdrag

Från och med årsskiftet höjs beloppet som får dras av för arbetsresor med egen bil eller förmånsbil. Avdraget för resor med egen bil höjs från 18,50 kronor till 25 kronor per mil. Motsvarande avdrag för förmånsbilar höjs från 6,50 (diesel) respektive 9,50 (annat drivmedel) till 12 kronor per mil. För helt eldrivna förmånsbilar är beloppet fortfarande 9,50 kronor per mil. 

Sänkt drivmedelsskatt

Från och med 1 januari 2023 sänks energiskatten på bensin och diesel tillfälligt med 80 öre per liter. Men den faktiska sänkningen blir lägre än så. Det beror på att drivmedelsskatterna samtidigt höjs genom en årlig höjning på grund av inflationen. Samtidigt pausas den stegvisa höjningen av kravet på att blanda in biodrivmedel i bränslet, den så kallade reduktionsplikten. Enligt regeringen kommer det motverka ytterligare prisökningar.