Såväl Kraftringen, Eon som Öresundskraft som samtliga är nätägare i olika delar av södra Sverige toppar för tillfället sina hemsidor med uppmaningen om att samtliga kunder ska försöka minska sin förbrukning de kommande dygnen. 

Mellan den 9 och 18 december spås efterfrågan att vara mycket hög samtligt som tillgången är mycket låg.

Flera olyckliga omständigheter

Orsakerna är bland annat att även landets sydligaste delar tillfälligt har flera minusgrader samtidigt som det är vindstilla, vilket gör att vindkraften i både södra Sverige och Danmark står still. 

Ovanpå det är delar av kärnkraftverken i såväl Oskarshamn som Ringhals stängda på grund av reparationer och underhåll. 

Blir det nedstängningar kommer dessa i första hand att drabba hushållen. Men på flera energiintensiva industrier är man nu oroliga.

– Det har gått ut ett meddelande från nätägaren via kommunen till oss. Där varnar man för att det kan komma att bli planerade nedstängningar, säger Göran Fransson som är vd för Klippans bruk, ett pappersbruk som funnits i nordvästra Skåne sedan 1573.

Halva strykan fick gå

Redan i fjol ledde energipriserna, ovanpå pandemieffekterna, till att halva produktionsstyrkan fick gå i oktober.

Det var 24 anställda på ett bräde, konstaterar Kim Karlsson som är ordförande i Pappers på företaget.

– Nu kör vi med enbart en maskin och hälften av styrkan. Det är klart att det är oro bland medlemmarna, ingen kan riktigt planera för framtiden, säger han.

Flera produktionspauser

Klippans bruk har redan på eget initiativ tillfälligt pausat produktionen när energipriserna under året toppat. Det har handlat om alltifrån några dagar till en hel vecka.

Ledningen följer, enligt vd Göran Fransson, prisutvecklingen timme för timme via Nordpool. 

– Vi vet ännu inte om vi kommer att behöva pausa under de närmaste dagarna. Det kan ju också ligga utanför vår egen kontroll, säger han.

Dubbla energikostnader

Han berättar att energikostnaden för bolaget i år fördubblats jämfört med i fjol, trots att enbart en maskin används och produktionen därmed halverats. Kostnaderna hamnar på 86 miljoner i stället för 47, som år 2021.

– Vi har nyss köpt in en oljebrännare eftersom naturgasen är så dyr. Det är inget vi vill i dessa tider när vi alla måste tänka på klimatet.

Efter toppen de närmsta tio dagarna spår bolagsledningen på bruket att priserna kommer att gå ner något i dagarna mellan jul och nyår. Därför har de anställda just fått erbjudande om extrapass då, med visst lönepåslag.

– Det är så vi måste hantera verkligheten, anpassa produktionen efter priset för stunden, säger Göran Fransson.

Städning och underhåll

Hittills, när produktionen pausat, har de anställda haft att göra ändå, enligt lokala Pappers-ordförande Kim Karlsson.

– Man har fått syssla med underhållsarbete eller städning. Den som har velat har kunnat ta ut semester eller komp.

Verksamheten kostar dock även när den står still, konstaterar han. 

– Lokaler, personal och allt. Dessutom tar det ungefär en halv dag att starta upp produktionen igen, det tar tid att värma upp.

Nu finns det dock inte utrymme för fler uppsägningar av anställda inom produktionen.

– Alternativet är då i stället att lägga ner helt. Vi som jobbar nu krävs för att kunna hålla i gång någon maskin alls, säger Kim Karlsson.

Så funkar en planerad nedsläckning

Ett kontrollerat kortare strömavbrott görs endast i nödsituationer, till exempel om elförsörjningen är allvarligt störd och andra åtgärder inte räcker till för att undvika att längre avbrott och skador på kraftsystemet.

Man kan då rädda större delen av kraftsystemet genom att koppla ifrån en mindre del av förbrukningen.

Det är Svenska kraftnät, som är systemansvarig myndighet för elförsörjning i Sverige, som kan beordra om nedsläckningar i delar av landet via de lokala energibolagen.

Därefter är det energibolagen som prioriterar hur dessa ska ske, i samråd med länsstyrelser och kommuner.

Det finns en tydlig gång för det, men hur den går till är hemligstämplat av säkerhetsskäl. Dock släcks hushåll ner före företag.

Svenska kraftnät betonar dock att en situation med mer efterfrågan än tillgång brukar lösa sig av sig självt genom att elpriserna stiger så mycket att förbrukningen går ner. 

Källa: Svenska kraftnät

Så sätts elpriset

Det går inte på förhand att ge något definitivt svar på var elpriset kommer att hamna under de kommande tio dagarna (9-18 december), som alltså spås bli mycket ansträngda. Det avgörs på elbörsen och går därmed inte att säga förrän i efterhand.

Under torsdagen låg elspotspriset, det pris elbolagen betalar för el, i elområde 4 på i snitt 423,38 öre/ kWh. 

På det tillkommer energiskatt, påslag och moms för kunden. I dag fredag väntas det bli ännu högre. Redan torsdagens priser var högre än toppnoteringen från augusti.

Källa: Nordpool, elbruk