Mannen, som hade en chefsposition på en konsultfirma, tyckte att det var för mycket alkohol och promiskuitet på jobbfesterna och vägrade delta.

Då sade företaget upp honom för att han inte delade företagets värderingar.

Mannen överklagade hela vägen upp till Högsta domstolen som nu alltså slagit fast att man inte får säga upp någon för att den inte är tillräckligt rolig.

En mänsklig rättighet

Domstolen hänvisar till yttrandefriheten och menar att det är en mänsklig rättighet att inte delta i sociala aktiviteter, skriver bland andra Washington Post.