Som Arbetet tidigare har rapporterat tyder läckta dokument på att Samhall städar butikslokaler till priser långt under marknadspris.

Flera privata städföretag som Arbetat har talat med beskriver det som omöjligt att konkurrera med Samhalls priser.

En företagare med lång erfarenhet av städning i livsmedelsbutiker beskriver för Arbetet hur han förlorade en kund till Samhall efter många års samarbete. Företagaren återger butikschefens ord:

– Ditt pris var bra. Men inte nu längre. Anbudet från Samhall kan du inte tävla med.

”Orimligt lågt pris” på Ica Maxi

I oktober 2021 fann Konkurrensverket att Samhall hade städat till orimligt lågt pris på Ica Maxi i Lindhagen i Stockholm. Marknadspriset ”överstiger Samhalls pris med åtminstone 40 procent”, skrev myndigheten i beslutet, som följde på en anmälan från Almega Serviceföretagen.

Samhall har medgivit att priset i Ica Maxi-butiken var för lågt, men hävdat att det var ett undantag.

Men i en ny anmälan hävdar Almega Serviceföretagen att priser långt under marknadspris är regel snarare än undantag, och bifogar uppgifter om Samhalls priser på städning i ett antal butiker.

Det var inte givet att Konkurrensverket skulle gå vidare med den nya anmälan och utreda Samhalls prissättning på nytt. Men i mars beslutade Konkurrensverket att prioritera ärendet.

Samhall: Välkomnar granskning

Myndigheten har ålagt Samhall att lämna in offerter, avtal, kalkyler och andra dokument som gäller Samhalls städuppdrag i 20 olika butiker. Samhall också göra en bedömning av om företagets priser är marknadsmässiga, och motivera sina slutsatser.

– Vi välkomnar granskningen och har i enlighet med Konkurrensverkets åläggande skickat in det underlag som de har efterfrågat, säger Göran Olinder, försäljningsdirektör på Samhall i en skriftlig kommentar till Arbetet.