Det visar sig att inte ens centerpartister trivs med centerpartistisk personal- och arbetsmarknadspolitik. Femton personer har under ett halvår slutat på Centerpartiet nationellt och flera källor vittnar om ett ohållbart arbetsklimat, rapporterar Aftonbladet.

En “trojka” sägs styra partiorganisation – och kansli – med järnhand. Tidigare anställda vittnar om att det är lågt i tak och att det inte finns något intresse att inkludera dem i processer. Anställda har gått in i väggen och en hel drös har självmant valt att sluta. Själva kommenterar ledningen uppgifterna med att skylla på pandemin och på att högt tempo är att räkna med under ett valår.

Dålig koll på lagar och avtal

Centerledningen sägs också ha dålig koll på det omfattande arbetsgivaransvar som de bär och som är fastslaget i svensk lag. Kanske för att de egentligen inte tycker det är så bra med skydd och regler som på något sätt skyddar svenska löntagare.

På partiet webb finns deras syn på arbetsrätt och fackföreningar bara ett par klick bort. Där inleds första stycket med att reglerna är för stelbenta och hindrar människor från att byta jobb. Facken har, enligt C, för mycket makt och denna makt måste jämnas ut.

Stämmer det i praktiken, kan man undra? Inte på Centerpartiets partikansli, i alla fall.

På hemsidan redogörs även för den särställning Centerpartiet anser näringslivet ha i arbetsmarknadssammanhang. Att det just är näringslivet de väljer att fokusera på är ingen slump. Att intresset att företräda eller förbättra för andra grupper är svalt verkar inte vara något de inte hymlar med. 

Företagarna vill också dumpa villkor

Den trygga flexibiliteten Centerpartiet talar varmt om innebär i praktiken godtyckliga uppsägningar där chefer kan välja att göra sig av med kompetent personal, eller personer som anses “gjort sitt” (läs: äldre, småbarnsföräldrar, fackligt aktiva).

De är heller inte ensamma om att vilja få bort de befintliga regler som i dag finns för att minska fusk och skydda anställda. Lobbyorganisationen Företagarna skrev nyligen i DN Debatt om hur de vill hjälpa ukrainska flyktingar in i arbete. 

Man blir inte jätteöverraskad. Företagarna vill luckra upp de kontroller som finns för att skydda både svenska arbetare och svensk arbetsmarknad från fusk och oegentligheter. Att dumpa villkor omskrivs till att vara en solidarisk handling. Chefer och ägare ska slippa ansvar, eller ”krångel” som de kallar det.

Att partier på högerflanken försöka förpassa svensk fackföreningsrörelse till historiens skräphög är inget nytt. Ett tips till dem är att i alla fall försöka hålla ordning i egna leden innan de ens ger sig in i en sån diskussion.

Starta fackklubb istället för att sluta

Att rekrytera och nyanställa är dyrt räknat i både tid och pengar. Redan här faller Centerns effektivitetsargument. Och det är tur att denna fria, centerpartistiska syn på jobb testas just på deras egen personal. Dessa kan ta sig råd att säga upp sig när problemen hopar sig och ingen varken vilja veta vid och än mindre göra något åt de problem anställda larmat om. 

Hade personalen på Centerpartiets kansli i stället valt att starta en fackklubb hade samtalen med all säkerhet kunnat bli både konstruktiva och lärorika för arbetsgivarna på plats. Stöd med både lagar, avtal och samtal hade funnits att tillgå och det hade signalerat att arbetsgivarna faktiskt brydde sig. I stället behöver de nu ersätta människor som hellre kasserar än stannar och fixar – och lämnar röran till nästa person i ledet som anställs.

Vi kan alltid hoppas att arbetsmiljön Centerpartiet själva skapat får partitoppen att tänka om.  Att försöka röja alla de hinder som svensk fackföreningsrörelse slagits för med näbbar och klor i över ett århundrade gör man inte utan motstånd – ens från sina egna.

Denna katastrof till partiorganisation kanske stör Centerpartiets valrörelse. Just nu fungerar kaoset på partikansliet som en perfekt valarbetare för en tryggare arbetsmarknad. Snopet.