Under hösten har 52 medarbetare inom förlossning och eftervård på Danderyds sjukhus sagt upp sig. I nuläget har dock tolv barnmorskor valt att dra tillbaka sina uppsägningar, men 40 uppsägningar är alltså fortfarande aktuella. 

Det uppger Maria Persson, verksamhetschef för kvinnosjukvård och förlossning på sjukhuset, i ett skriftligt svar som Arbetet får via presstjänsten.

Under november och december har region Stockholm tagit flera beslut om satsningar på förlossningsvården, efter de anställdas protester och uppsägningar.

Dels har 555,5 miljoner kronor extra lagts på förlossningsvården, bland annat för att uppnå ett mål om en barnmorska per födande kvinna. Dels har öppnandet av en ny förlossningsklinik tidigarelagts från 2026 till 2023.

”Tacksamma för barnmorskor som stannar”

”Vi är tacksamma för alla barnmorskor som väljer att stanna och vara med om den här förändringen. Tack vare den här satsningen kan vi ju genomföra många av de förändringar som våra barnmorskor och undersköterskor har frågat efter”, skriver Maria Persson.

Arbetet skrev tidigare i veckan om barnmorskan Hannah Dahlbäck som inte tänker dra tillbaka sin uppsägning från Danderyds sjukhus och som med sorg lämnar förlossningsvården.

Hon gläds åt regionens lånsiktiga åtgärder, men är besviken på att personalens krav på ekonomisk ersättning eller arbetstidsförkortning inte lett till åtgärder från sjukhusledningen.

– Vi vill inte göra det här till en lönefråga, det handlar om arbetsmiljön. Men vi måste få någon sorts kompensation för att vara kvar tills de långsiktiga lösningarna blir verkliga. En morot för att orka i ett och ett halvt år. Vi offrar vår hälsa, sa hon.

Hon menar att det vore möjligt att ge ersättning vid sidan om det som ligger i kollektivavtalet, till exempel någon sorts bonus för att stanna kvar.

– De hänvisar allt till löneförhandling nästa år. Det är inte nog, vi vet att vår ledning kan göra mer för oss.

Ersättning och arbetstidmodeller

Maria Persson skriver till Arbetet just att alla frågor som rör ersättningar eller arbetstidsmodeller diskuteras och hanteras i den vanliga processen mellan arbetsmarknadens parter: ”Det gäller alla verksamheter, även förlossningen. Vi har etablerade system och dialogformer för dessa frågor, och välkomnar all dialog om ersättningsnivåer och arbetstidsmodeller där.”

Hur ser nu bemanningssituationen ut inför början av nästa år på förlossningen?
”Vi räknar med att vi behöver ytterligare minst 45-50 barnmorskor på sikt, för att förtäta vår bemanning inom förlossning och eftervård. Nu rekryterar vi och har faktiskt en del sökanden”, svarar Maria Persson, och fortsätter:

”Jag tror att det finns en nyfikenhet hos många barnmorskor kring att vara med och skapa nya arbetssätt och den förlossningsvård som många har efterfrågat. Det är så klart en del frågor om arbetsmiljön men vi märker också en nyfikenhet och en önskan att bidra till förändringen.”