Avskaffa karensavdraget permanent

Kongressen enades om ett uttalande som kräver att karensavdraget avskaffas permanent för alla. Under pandemin har det varit möjligt att få ersättning för karensavdraget. Den möjligheten är nu borta, vilket upprör LO. Nio av tio medlemmar i LO-förbunden har inte möjlighet att jobba hemma, något som gör karensavdraget till en form av klasslagstiftning enligt uttalandet. Att avskaffa avdraget var även ett av de specificerade krav som LO nu ställer på den socialdemokratiska regeringen.

Hitta rätt förbund på nätet

Transports avdelning 9 ville att LO tar fram ett sätt som får sökmotorer på internet att ge korrekta träffar på vilket fackförbund man ska tillhöra. De domäner som den som letar efter rätt förbund hamnar på domineras ofta av Unionen. LO-styrelsen höll med, liksom kongressen. Detta är något som Arbetet skrivit om i en granskning av Unionen.

Avtalsförsäkringar ska följa den nya pensionsåldern

I dag gäller vissa endast till 65. Därför måste LO arbeta för regelförändringar i förhandlingarna med Svenskt Näringsliv, ansåg flera motionärer. Beslutet innebär att LO ska verka för att försäkringarna ska gälla till och med ”den övre ålder man har rätt att som längst vara anställd”.

Ersättning för förtroendeuppdrag på ledig dag

Flera motionertog upp att LO borde ge ersättning till fackligt förtroendevalda som har uppdrag på en ledig dag. Eller till dem som tvingas tacka nej till jobb på grund av otrygga anställningar. I dag ges ersättning bara till den som förlorar arbetsinkomst. LO svarar att man inlett en försöksverksamhet där alla ges ersättning, och att man vill utvärdera det först. Kongressen beslutade att godkänna styrelsens svar.

Bred översyn av LO:s roll

LO borde förhandla alla avtal åt alla förbund som påverkar hela arbetsmarknaden. Det föreslog Elektrikerförbundet i en motion. Förbundet ville också att LO:s styrelse ska godkänna alla kollektivavtal. Kongressen beslutade att göra ”bred översyn av LO:s roll som part på arbetsmarknaden, som samordnare av förbunden och som samlande kraft för den fackliga delen av arbetarrörelsen”. Den ska vara klar till nästa LO-kongress 2024.

Klimatet och LO

Många motioner handlade om klimatet. Bland annat ville Handels att LO verkar för att Sverige når nollutsläpp senast 2035. Vilket är tidigare än riksdagens mål som säger 2045. Kongressen godkände styrelsens svar om att omställning är viktig, men att man också måste försäkra sig om sociala och ekonomiska konsekvenser.

Inget Rut-avdrag för kulturarbetare

Musikerförbundet vill inför rut-avdrag för den som anlitar kulturarbetare. Förbundet anser att det skulle få bort de svarta pengarna som fortfarande är stora i branschen. Förslaget avslogs dock av såväl styrelse som kongress. LO vill snarare verka för att såväl rutavdraget avskaffas och att rot-avdraget bara används när det är lämpligt som konjunkturåtgärd.

Eftersom kongressen började redan 2020, så avhandlades motioner som handlade om las då. Den första delen var digital på grund av pandemin.