IDÉDEBATT. Svensk politik har gott om taktiker, men färre strateger. 

Mycken slit och tankemöda läggs ner på att vinna mediedygnet, att hantera de politiska krumbukter just denna dag bjuder på. Färre ägnar sig åt att fundera över de långa linjerna. Vart vill man, hur når man dit, hur bygger man ett samhälle.

Jag tänker på det när jag lyssnar till hur socialdemokratin tog sig an att den budgetreservation Sverigedemokraterna förhandlat med M och KD igår blev landets ekonomiska politik.

Det är ändringar ”på marginalen”, sa Magdalena Andersson.

Ansvaret för det som skedde i går var Centerpartiets. Centern hade 62 dagar på sig att bestämma hur de skulle göra med budgeten. De lär ha ringt regeringen en kvart innan sin pressträff igår.

I en sällan skådad politisk spagat bröt de löftet att inte låta SD påverka Sveriges budget och valde bort resultatet av förhandlingarna man gjort med S och MP hela hösten – med hänvisning till att höjda pensioner för de sämst ställda pensionärerna var för mycket vänster.

Det är härdsmälta.

Politik en livsnödvändighet. Beslut har konsekvenser. Budgetar gör skillnad. Mer än på marginalen

Gustav Fridolin

Ändå måste vi stanna upp något vid det Socialdemokratiska budskapet. För orden igår – ”Små justeringar”, ”En helhet att leva med”, ”Förändringar på marginalen” – behöver diskuteras.

FN:s generalsekreterare utlyser kod röd för mänskligheten. I Glasgow lovade världens länder göra mer. Men med högerbudgeten kommer Sveriges utsläpp att öka. Ändringar på marginalen, sa Andersson. 

Vad är det för budskap till alla unga runt om i världen som kräver handling? Vad säger det om politikens förmåga till förändring?

Sverige dras alltmer isär av segregation. Trångboddhet tvingar ut barn på gatorna, och gängen hittar nya att rekrytera. Med högerbudgeten skrotas investeringarna i hyresrätter som vanligt folk har råd att bo i. Uppskattningar landar på 23000 hyresrätter som aldrig blir byggda. Ändringar på marginalen, sa Andersson.

Vad säger det till den som vill flytta hemifrån, den som bor trångt, oss som önskar ett samhälle som hänger ihop?

Det gemensamma uppdraget är strukturellt underfinansierat. Eleverna får för lite tid med sina lärare. Vi lägger mindre pengar till skolans kärnuppdrag än vad de flesta andra OECD-länder gör. Arbetsvillkoren i äldreomsorgen gjorde att vi inte kunde skydda de sköraste från pandemin. Samtidigt är behoven stora också i polisen, kulturen och vården. Med högerbudgeten görs nu ännu ett jobbskatteavdrag. En ändring på marginalen, sa Andersson.

Det går att fortsätta. Det var en högerbudget som gick igenom i går. 

Moderaterna och Kristdemokraterna har släppt allt vad liberalism heter. I budgetraderna som inte handlar om pengar syns en politik och retorik som de för bara några år sedan själva hade ryggat för. Fler sjuka barn ska avvisas. Kvinnor som drabbas av hedersvåld eller misshandlats i en relation i Sverige ska inte få skydd. Unga som inte känner något land än detta, ska ändå skickas ut.

Ska en statsminister ha ett regeringsunderlag så måste det regeringsunderlaget kunna prata med varandra. Längre än en kvar

Gustav Fridolin

I lokalerna som tillhör partiet som varje vecka avslöjas med en ny nazist i sina led, skålade man i champagne. Ideologen konstaterade att det var SD:s största seger. 

Ditintills.

För vart är egentligen riktningen av detta?

Jag kan acceptera att Socialdemokraterna ändrat sig sedan i somras när Stefan Löfven klargjorde att regeringen skulle avgå om budgeten föll. Det finns inga bra alternativ, och S gjorde uppenbarligen bedömningen att alla alternativ var sämre än att ändå försöka leda landet fram till valet även om det är på en budget lång till höger.

Någonstans fattade de sedan beslutet att spela ner betydelsen av budgetbeslutet. Trots att det var samma typ av och genomgripande beslut som lett till hot om extraval 2014 och månader av förhandlingar 2018.

Det var lättare att förklara hur man kunde regera vidare, om man sa att det som skedde igår inte var så allvarligt.

Så kanske man vann mediadygnet, och det kanske går att hämta hem i nästa opinionsmätning.

Ändå måste vi stanna upp något vid det Socialdemokratiska budskapet. För orden igår – ”Små justeringar”, ”En helhet att leva med”, ”Förändringar på marginalen” – behöver diskuteras.

Gustav Fridolin

Men det finns en mätning efter det. Och ett val. Hur ska S då bemöta nästa högerkrav på skattesänkningar? Vad ska den första socialdemokratiska miljöministern på femton år säga när utsläppen ökar? Hur förklarar man nu skillnaden mellan en bostadspolitik vilandes i allas rätt till en bostad, och en byggd på att den rike alltid har mest rätt? Eller faran i att låta SD bestämma den ekonomiska politiken?

För de flesta är politik en livsnödvändighet. Beslut har konsekvenser. Budgetar gör skillnad. Mer än på marginalen. 

Därför var centerns beslut igår så allvarligt.

Jag vet det. Magdalena Andersson vet det. Men hon sa tvärtom.

Kanske var det bra taktik. Men strategiskt behövs nog snart ett annat budskap, även om det kommer svida i relationen med centern:

Ska en statsminister ha ett regeringsunderlag så måste det regeringsunderlaget kunna prata med varandra. Längre än en kvart.