Våra vanligaste kvinnodominerade yrken – undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare och anställda inom handeln – är avgörande för att Sverige ska fungera.

Trots det har de den otryggaste situationen på arbetsmarknaden. Därför är det välkommet med de förändringar som görs i las, som gör att det kommer gå betydligt snabbare att få en tillsvidareanställning. 

Likaså att arbetstagare får ett ökat skydd mot att arbetsgivare plötsligt ändrar sysselsättningsgraden, så kallad hyvling, och att heltid blir norm. 

Särskilt efterlängtad är den gigantiska satsning som görs för att alla anställda – oavsett anställningsform och oavsett om arbetsplatsen har kollektivavtal – ska kunna utbilda sig mitt i livet. 

Det handlar om dig som jobbat i kassan sedan studenten och efter 10 eller 20 år behöver göra något annat för att hålla ett helt yrkesliv.

Du som alltid velat vidareutbilda dig, läsa en yrkesutbildning i vuxen ålder, men inte haft den ekonomiska tryggheten för att kunna göra det.  Du som vill utbilda dig inom ditt yrke eller utbilda dig till ett nytt yrke. 

Med ett nytt offentligt studiestöd, som för de allra flesta kommer motsvara 80 procent av lönen, ökar vi tryggheten på en föränderlig arbetsmarknad där ny teknik och andra faktorer gör att jobb förändras och nya jobb tillkommer. 

Vi vet att kvinnor i arbetaryrken är de mest otrygga på arbetsmarknaden, på alla sätt och vis. Därför är ett jämställdhetsperspektiv avgörande

Annelie Karlsson & Annika Strandhäll

Det är viktigt att den här satsningen får kosta, för det är väl investerade pengar.

Det är också viktigt att den omfattar alla oavsett anställningsform, inte minst för att den då omfattar den stora andel kvinnor i arbetaryrken som – oftast ofrivilligt – arbetar deltid.

Det är ett viktigt steg i ett ständigt pågående arbete för att trygghet ska gälla alla oavsett klass och kön.  

Den senaste tiden har den socialdemokratiskt ledda regeringen bland annat: 

  • Stärkt pensionerna för de som slitet ett helt liv i våra tio vanligaste kvinnodominerade yrken.  
  • Sjösatt en ny arbetsmiljöstrategi som ska öka skyddet för kvinnor, bland annat genom att fokusera på den arbetsrelaterade stressen. 
  • Gjort historiska satsningar på välfärden och dess personal.

Mycket mer ska göras. 

Vi socialdemokrater kommer möta förändringar i samhället eller arbetslivet med de politiska reformer som krävs för att ingen ska hamna efter.

Vi vet att kvinnor i arbetaryrken är de mest otrygga på arbetsmarknaden, på alla sätt och vis. Därför är ett jämställdhetsperspektiv avgörande.

Mot oss står ett högerkonservativt block som vill både försämra tryggheten för löntagare och backa bandet för jämställdheten, ett hårt slag mot kvinnor i välfärden, i handeln och i våra andra vanligaste yrken. 

Sverige är ett land där alla som kan arbeta är med och bidrar, och där alla har rätt att känna sig trygga.

Det gäller i allra högsta grad de kvinnor som med hårt arbete bär upp vårt samhälle både till vardags och i kristider.